Privévliegers

Omzetten FAA PPL(A), CPL(A) of ATPLA(A) naar EU PPL (OEP)

Als u een bewijs van bevoegdheid PPL(A), CPL(A) of ATPLA(A) heeft dat is afgegeven door de FAA (Federal Aviation Administration), krijgt u een gedeeltelijke vrijstelling voor het behalen van een Europees brevet PPLA. Hieronder staat beschreven welke theorie-examens u nog moet behalen.

Het brevet en het bewijs van bevoegdheid vraagt u aan bij Kiwa Register.

Voorwaarden omzetten brevet

Voor het omzetten van uw FAA brevet doet u eerst een aanvraag voor een geldig toelatingsbewijs.

Let op

  • Er is geen minimumleeftijd om theorie-examen te kunnen doen.
  • Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet.
  • De examens worden afgenomen in het Nederlands.
  • U heeft geen opleider nodig.

Theorie-examens

U doet twee theorie-examens bij het CBR:

Air law (010) + Operational procedures (070)

Communications (090)

Geldigheid theorie-examens

U moet binnen 18 maanden een voldoende halen voor de theorie-examens die u bij het CBR doet. De 18 maanden gaan in op de laatste dag van de maand waarin u voor het eerst een examen deed. U kunt per examenvak maximaal 4 keer examen doen. Na het afleggen van een theorie-examen ontvangt u per e-mail een uitslagformulier. Wanneer alle theorie-examens binnen de gestelde termijn met goed gevolg zijn afgelegd, blijven de resultaten 36 maanden geldig voor de aanvraag van een EU IR brevet.

Medische keuring

U beschikt over een geldig FAA medisch bewijs (NB: een ‘FAA BasicMed Authorization’ kan niet voor deze omzetting worden gebruikt) of u beschikt tenminste over een geldig EU medisch bewijs klasse II.

Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

Taalvaardigheid

U beschikt minimaal over een LPE niveau 4, afgegeven in overeenstemming met FCL.055. De aantekening ‘English proficient’ in het FAA bewijs wordt omgezet in een LPE niveau 4. De geldigheidsperiode van deze LPE 4 loopt vanaf de laatst gedocumenteerde ‘flight review’.

Een overzicht van de taalbeoordelingsinstanties staat op de website van ILT.

feedback