Actievoorwaarden Vaderdag

 1. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door in het reactieveld je idee de delen waarmee je je vader op Vaderdag gaat verrassen. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 2. De deelnemer mag zo vaak meedoen aan de actie als hij/zij wil. Per deelnemer kan er maar één prijs gewonnen worden.
 3. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van het CBR en rijopleiders.
 4. Meedoen aan de winactie kan op zondag 20 juni tot en met 23:59 2021.
 5. De prijs is een theorie-examen voor de categorieën A, B of AM ter waarde van €37.
 6. Teksten die niet voldoen aan de gangbare normen en waarden kunnen worden gerapporteerd op het desbetreffende social media kanaal.
 7. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. De winnaar wordt binnen 2 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het kanaal (Facebook of Instagram) waarmee hij/zij aan de actie heeft deelgenomen.
 11. De winnaar wordt ook bekend gemaakt op de Facebook/Instagrampagina van het CBR.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 14. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door het CBR voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden en na afloop vernietigd.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Het CBR behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met CBR klantenservice.
feedback