Groot Pleziervaartbewijs II

Hygiënemaatregelen praktijkexamen CWO Groot Motorschip (recreatievaart)

 1. Algemene maatregelen
 2. Aangepaste procedure praktijkexamens
 3. Huisregels CBR

  Inleiding

  Sinds 1 juli 2020 wordt het praktijkexamens CWO Groot Motorschip weer afgenomen. Vanwege de geldende coronamaatregelen is het belangrijk dat er voldoende ruimte op het examenschip is. Daarom stemt het CBR voorafgaand aan het reserveren van het examen met de kandidaat af of het examenschip hieraan voldoet. Verder is het noodzakelijk dat iedereen zich aan de hygiëne maatregelen houdt.

  Via het aanvraagformulier kan het examen aangevraagd worden. Lees de hier de informatie over het examen en het aanvraagformulier.

  Hieronder volgt informatie over de wijze waarop onder de huidige omstandigheden het praktijkexamen wordt afgenomen.

  1. Algemene maatregelen

  Kom niet bij ziekteverschijnselen

  • Heeft u corona/koorts/verkoudheidsklachten, blijf dan thuis.
  • Heeft iemand uit uw huishouden voornoemde klachten, blijf dan thuis.
  • U mag pas weer naar het examen komen wanneer u en/of uw huisgenoot 24 uur geen klachten meer heeft.
  • Blijf 10 dagen thuis als u net in een gebied in het buitenland bent geweest dat op het moment van uw verblijf ‘code oranje’ had.

  Algemene hygiëne maatregelen

  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en zo nodig tijdens het examen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Schud geen handen.
  • Gebruik papieren zakdoeken
  • Houd 1,5 meter afstand. - Als de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd, dan worden de mondkapjes gebruikt.
  • De ruimtes waar het praktijkexamen plaatsvindt en de sanitaire voorzieningen worden regelmatig (meerdere keren per dag) gereinigd en geventileerd.
  • Er wordt zorg gedragen voor het regelmatig (meerdere keren per dag) schoonmaken van contactoppervlaktes zoals deurknoppen, leuningen, liften en wc’s.

  Zes gezondheidsvragen

  Anderhalve meter afstand houden is bij de meeste praktijkexamens en -toetsen niet mogelijk. Daarom stellen we vóór het examen zes gezondheidsvragen aan onze klanten. Antwoord de klant op één van de vragen ‘ja’ dan wordt het examen kosteloos uitgesteld naar een later moment. We gebruiken de vragen die het RIVM adviseert.

  Mondkapjes

  Voor de veiligheid van examenkandidaten en examinatoren verstrekt het CBR kosteloos mondkapjes. Als de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd, dan worden de mondkapjes verplicht gebruikt. Dit geldt voor alle aanwezige personen ter plaatse, waaronder ook de verantwoordelijke schipper en praktijkbegeleider. Indien een van de aanwezigen ongeacht de afstand een mondkapje wil gebruiken, dan is dit mogelijk.  

  2. Aangepaste procedure praktijkexamens

  Deelnemersaantallen

  • Maximum aantal kandidaten kan gehandhaafd worden.
  • Stuurhuis: bij voorkeur maximaal 4 personen (of tijdelijk 5 personen) aanwezig, waarvan 1 kandidaat, 1 examinator, 1 praktijkbegeleider of
   tweede examinator, 1 verantwoordelijk schipper. I.v.m. de beoordeling door
   de tweede examinator dienen de examinatoren en praktijkbegeleider voorafgaand aan het examen de aanwezigheid in het stuurhuis met elkaar
   af te stemmen.
  • Machinekamer: maximaal 3 personen toegestaan, waarvan 1 kandidaat,
   1 examinator, 1 praktijkbegeleider.
  • Indien de anderhalve meter afstand niet kan worden gehandhaafd, dragen alle aanwezigen een mondkapje.
  • Examinatoren en praktijkbegeleiders maken gebruik van hun eigen reddingsvest.

  Voorafgaand aan het examen

  • Alleen examenkandidaten hebben toegang tot het examen.
  • Bij de ingang moeten kandidaten de handen desinfecteren.
  • De kandidaat mag 15 minuten voor aanvang van het examen het examenschip betreden.
  • De examinator zit op ten minste 1,5 meter afstand.
  • Er worden geen handen geschud.

  Ontvangstgesprek praktijkexamens

  • De examenkandidaat en examinator desinfecteren vooraf hun handen.
  • De examinator is bevoegd het examen niet af te nemen wanneer hij merkt dat de kandidaat griepverschijnselen vertoont of kampt met verkoudheid/hoesten/benauwdheid of als de kandidaat geen mondkapje wil dragen op het examenschip.
  • De kandidaat desinfecteert eerst zijn ID-bewijs voordat hij deze overhandigt aan de examinator. Overige papieren, waaronder het klein vaarbewijs, worden neergelegd ter inzage en niet vastgepakt door de examinator.
  • Bij aanvang van het ontvangstgesprek stelt de examinator zes vragen aan de kandidaat over de gezondheid.
  • Na afronding van het ontvangstgesprek reikt de examinator eventueel een mondkapje uit aan de kandidaat. Indien gewenst kan de examinator handschoenen en een bril dragen.

  Tijdens het praktijkexamen

  • Tijdens of gelijk na het ontvangstgesprek worden alle contactoppervlaktes gedesinfecteerd.
  • De inhoud van het praktijkexamen is ongewijzigd.

  Eindgesprek

  • Het eindgesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand.
  • Voorafgaand aan het gesprek worden de handen gedesinfecteerd.
  • Tot en met 31 december 2020 geldt een afwijkende regel ten aanzien van het ondertekenen van de examenuitslag. De kandidaat ondertekent het uitslagformulier met een zelf meegenomen pen.

  3. Huisregels CBR

  Het CBR hygiëneprotocol maakt onderdeel uit van de huisregels van het CBR. Het sanctiereglement is daarmee van toepassing.

  Het overtreden van de regels die betrekking hebben op dit hygiëneprotocol worden aangemerkt als ‘Niet voldoen aan huisregels of aanwijzingen/verzoeken CBR-personeel.’ Of in een uitzonderlijk geval als (poging tot) mensgericht fysiek geweld.

  feedback