Voor rijscholen

Coronamaatregelen opleiders

Machtigen voor theorie-examen vanaf 1 maart

Maakt u voor uw leerling een reservering voor een theorie-examen vanaf 1 maart? Dan moet deze leerling u hiervoor eerst nog machtigen als het gaat om de categorieën auto, motor en bromfiets. Met de machtiging geeft de kandidaat toestemming om in zijn naam een theorie-examen te reserveren.
Een kandidaat kan u machtigen via Mijn CBR. Dit kan vanaf de dag ná het afgelaste examen.

Verschil in examengeld

Als u uitgestelde examens uit 2020 opnieuw reserveert in 2021, betaalt u het bedrag van 2021. Het verschil met het bedrag van 2020 krijgt u terugbetaald. Dit geldt ook als u uitgestelde examens uit 2020 opnieuw hebt gereserveerd in het verlengde deel van de lockdownperiode tot en met 2 maart.

Versoepelingen in TOP internet

Om het plannen voor u als opleider makkelijker te maken, gelden voor de periode tot en met 2 april de volgende versoepelingen in TOP internet:

Praktijkexamens en toetsen B, AVB, AVD, AM2, AM4 en BE

 • Is uw kandidaat nog niet klaar voor het ingeplande examen? Dan zijn er drie mogelijkheden:
  • Uw kandidaat heeft een examen dat eerder al is afgelast door de lockdown. Dit examen wilt u verzetten met behoud van recht op uitstel. Dan is het belangrijk dat u de aanvraag niet annuleert, maar dat u de capaciteit annuleert. Dit doet u onder ‘onderhouden capaciteit’ onder de info-knop bij de juiste kandidaat. U kunt hierna meteen een nieuw examen reserveren op uitstelcapaciteit.
  • Uw kandidaat heeft een examen zonder uitstelkenmerk. Dit examen wilt u verzetten omdat de kandidaat nog niet klaar is voor het examen. Laat dan het examen staan tot na de originele examendatum en verschijn dus niet op het examen. Wij zorgen er dan voor dat het niet afgenomen examen een uitstelkenmerk krijgt. Hierdoor kunt u het opnieuw reserveren op uitstelcapaciteit. Daarmee krijgt uw kandidaat dus voorrang op andere kandidaten.
  • Kandidaten van uitgestelde examens kunt u wisselen met kandidaten van niet-uitgestelde examens.
 • Uitstelexamens kunt u reserveren op de speciale uitstelplekken, maar ook op uw eigen naamloze plekken.
 • Gekochte naamloze blokken in de periode vanaf 22 februari (AVB, AM2 en AM4) c.q. 3 maart (B, AVD en BE) kunt u kosteloos annuleren.
 • Voor de 1e B-examens hoeven gekochte naamloze blokken tijdelijk pas 14 dagen tevoren op naam te zijn gezet. Voor de overige examens hoeft dat tijdelijk pas 7 dagen tevoren.

  Rijtesten

  • Uitgestelde rijtesten kunt u reserveren op de speciale uitstelplekken.
  • Als u gemaakte reserveringen voor rijtesten wilt veranderen die u niet zelf kunt doorvoeren in TOP internet, neem dan contact op met onze Klantenservice.

      Performance TOP internet

      Door de drukte is het nodig dat alle opleiders zo efficiënt mogelijk reserveren en de tijd in TOP internet zo kort mogelijk houden. Om TOP internet goed te laten functioneren, wordt u automatisch uitgelogd als u 15 minuten inactief bent in dit systeem. Daarnaast is er een maximumaantal bevragingen in de functie ‘zoeken capaciteit’. Opleiders krijgen bij 350 bevragingen een waarschuwing. Bij 400 bevragingen volgt een blokkade van de opleider op TOP internet tot de volgende dag.

      Bij dreiging voor de performance van de CBR-systemen kunnen opleiders bij wijze van noodmaatregel kortstondig worden geblokkeerd. Dit laatste wordt slechts ingezet om de CBR-systemen in de lucht te houden. Bij ongeautoriseerde toegang tot TOP internet door een opleider neemt het CBR maatregelen, zo nodig op basis van het sanctiereglement.

      Praktijkexamens

      Rijschool machtigen voor B, AVB, AVD en BE

      Opleiders moeten voor de examens B, AVB, AVD en BE door alle nieuw op te voeren kandidaten worden gemachtigd om examens voor hen te reserveren. Hierbij gaat het om een eenvoudige en zeer korte handeling via DigiD, handig in combinatie met het invullen van een Gezondheidsverklaring op mijn.cbr.nl.

      Voor AM geldt de machtigingseis niet.

      Examencapaciteit AVB, AVD en BE op naam reserveren

      Het reserveringsbeleid voor AVB, AVD en BE ziet er als volgt uit:

      Categorie AVB:

      • binnen 2 weken op naam reserveren
      • buiten 2 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20% van het aantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden, met een minimum van 10 examens.

      Categorie AVD:

      • binnen 5 weken direct op naam reserveren
      • buiten 5 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20% van het aantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 10 examens naamloos kopen.

      Categorie BE:

      • binnen 2 weken direct op naam reserveren
      • buiten 2 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20 % van het totaalaantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 10 examens naamloos kopen. Let op: om het plannen voor u als opleider makkelijker te maken tijdens de lockdown, geldt voor de periode tot en met 19 januari 2021 het volgende: - Voor de 1e B-examens hoeven gekochte naamloze blokken pas 14 dagen tevoren op naam te zijn gezet. Voor de overige examens hoeft dat pas 7 dagen tevoren.

      Om concentratie van examenaanvragen in een zeer korte periode te voorkomen, wordt het aantal naamloos te reserveren examens per kalendermaand per rijschool gebonden aan een maximum. Een rijschool kan maximaal de helft van het aantal naamloos te kopen examens in één kalendermaand inkopen.

      Let op: om het plannen voor u als opleider makkelijker te maken tijdens de lockdown, geldt voor de periode tot en met 2 april het volgende:
      - Voor de 1e B-examens hoeven gekochte naamloze blokken pas 14 dagen tevoren op naam te zijn gezet. Voor de overige examens hoeft dat pas 7 dagen tevoren.

      Etaleren

      • Categorie B: ongewijzigd. Als de gekochte B-capaciteit niet binnen 7 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd.
      • Categorie AM: ongewijzigd. Als de gekochte AM-capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd.
      • Categorie BE: Als de gekochte BE-capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 2 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 2 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren.
      • Categorie A: AVD: als de gekochte AVD-capaciteit niet binnen 5 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 5 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 5 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren. AVB: als de gekochte AVB-capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 2 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 2 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren.
      Let op: om het plannen voor u als opleider makkelijker te maken tijdens de lockdown, geldt voor de periode tot en met 2 april het volgende:
      - Voor de 1e B-examens hoeven gekochte naamloze blokken pas 14 dagen tevoren op naam te zijn gezet. Voor de overige examens hoeft dat pas 7 dagen tevoren.

      Beroepsexamens

      Plannen van examens, toetsen en cursussen (beroepsvervoer)

      Zie onze pagina Plannen van een beroepspraktijkexamen, toets en cursussen.

      feedback