Voor rijscholen

Coronamaatregelen opleiders

Veilig examen doen bij het CBR

De gezondheid van u, de kandidaten en onze medewerkers staat voorop. Daarom hebben we onze huisregels tijdelijk aangepast en hanteren we in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften. Zo kan iedereen veilig examen doen. Lees al deze maatregelen zorgvuldig voordat u naar onze examenlocatie komt.

Voor instructeurs geldt:

 • Als uw leerling examen doet, dan vragen we u zoveel mogelijk buiten te wachten. Binnen mogen in elke ruimte maximaal 30 mensen bij elkaar zijn.
 • Draag een mondkapje in een CBR-gebouw. U krijgt een mondkapje bij de ingang. Dit geldt ook voor onze kandidaten. Op hun plek in de examenzaal of cursusruimte kunnen zij het mondkapje afdoen.
 • Brengt u uw kandidaten per taxibusje of touringcar naar een examencentrum? Dan moeten zij tijdens deze reis een mondkapje dragen. Doen zij dit niet, dan kan het CBR hen niet toelaten.
 • Als u meerdere leerlingen tegelijk meeneemt (zoals bij AM2, AVB), dan wachten deze extra kandidaten buiten tot ze aan de beurt zijn.
 • Goed luchten van het examenvoertuig helpt tegen verspreiding van het virus. Voor het examen wordt het voertuig ten minste 7 minuten gelucht door ramen en/of portieren open te laten staan. Er mogen dan geen mensen in het voertuig zitten. Als het examenvoertuig niet goed gelucht is, kan de examinator besluiten om het examen niet door te laten gaan.
 • Het examen gaat niet door als u en uw kandidaat vanaf 19 oktober 2020 geen mondkapje hebben gedragen tijdens rijles. Dit geldt niet voor theorie-examens en voor praktijkexamens motor, bromfiets en brommobiel. Verder laat het CBR geen kandidaten toe die door de opleider per taxibusje of touringcar naar de CBR-examencentra zijn gebracht en daarbij aantoonbaar geen mondkapje droegen.
 • Bij een praktijkexamen wacht u samen met de examenkandidaat bij het examenvoertuig. De examinator komt naar het voertuig toe.
 • U kunt niet meerijden met de examenrit van uw leerling. Er mag ook geen tolk meerijden. De tolk kan wel via een telefoonverbinding de opdrachten van de examinator vertalen.Meerijden is wél toegestaan voor rijinstructeurs in opleiding voor hun WRM-stage en bij examinatoren in opleiding. Daarnaast mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs.
 • Vanaf 14 september 2020 kunt u weer aanwezig zijn bij het eindgesprek. Dat gesprek gebeurt dan buiten bij het voertuig. Daarbij houdt iedereen anderhalve meter afstand van elkaar. Bij slecht weer kunnen de examinatoren per examenplaats en per examen besluiten om het eindgesprek gewoon binnen te houden. In dat geval kunt u er niet bij zijn, omdat binnen maar een beperkt aantal mensen is toegestaan. Wel kunt u dan het eindgesprek volgen via de mobiele telefoon van de kandidaat. Uw telefoon staat hierbij op ‘mute’. Dit zorgt voor rust in de examenzaal.
 • U zorgt voor een afvalbakje en schoonmaakmiddelen in de auto.
 • De kandidaat en de examinator maken tijdens het examen gebruik van een mondkapje. De kandidaat krijgt dit mondkapje van het CBR.
 • Het CBR volgt de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Hierbij is het mogelijk dat maatregelen tegen corona regionaal worden aangescherpt. In dat geval kan het worden verplicht om een mondkapje te dragen in bepaalde CBR-gebouwen.
 • Wel of niet een examencentrum binnengaan? En hoe een examenvoertuig 7 minuten luchten bij regen? Zie dit filmpje. Daarin wordt ook een CBR-paraplu getoond, te leen bij de ingang van het examencentrum als u uw eigen paraplu bent vergeten.

Onze kandidaten informeren we over onze maatregelen via onze website.Ons complete hygiëneprotocol is hier te vinden.

Performance TOP internet

Vanwege de drukte verzoeken we iedereen om zo efficiënt mogelijk te reserveren en de tijd die u in TOP bent ingelogd zo kort mogelijk te houden. Om TOP goed te laten functioneren, scherpen we de procedure van het maximumaantal bevragingen in ‘zoeken capaciteit’ aan. Hierbij krijgt een opleider een waarschuwing bij het naderen van het maximum. Zodra dit maximum wordt overschreden, dan volgt een blokkade tot de volgende dag. We stellen de grenswaarden op de functie ‘zoeken capaciteit’ naar beneden bij. Opleiders krijgen bij 350 bevragingen een waarschuwing. Bij 400 bevragingen volgt een blokkade van de opleider op TOP tot de volgende dag, dit is conform het huidige sanctiereglement.

Inactieve tijd TOP teruggebracht

Als u 15 minuten inactief bent in TOP wordt u automatisch uitgelogd. Eerst was dit 30 minuten. We verkorten deze tijd om belasting van TOP te verminderen.

Theorie-examens

De theorie-examens starten we met een aangepaste zaalbezetting van 50%. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er minstens 1,5 meter tussen elke kandidaat zit.

Annuleren geplande theorie-examens

Omdat we aangepaste nieuwe maatwerkroosters in moeten zetten voor het herstarten van onze dienstverlening, hebben we alle reserveringen en oude roosters uit het plannings- en reserveringsysteem gehaald.

Deze maatregel kent drie verschillende varianten met ieder hun eigen consequenties:

 1. Kandidaat heeft zelf gereserveerd via Mijn CBRDe reservering is geannuleerd. De examenaanvraag (klantgegevens) blijft wel in het systeem staan evenals het betaalde examengeld. Kandidaat kan via Mijn CBR kosteloos zelf een nieuwe examendatum reserveren. Een examenaanvraag kan niet geannuleerd worden door kandidaten in Mijn CBR. Een onbenutte aanvraag van kandidaten wordt na 1 jaar automatische verwijderd uit de systemen.
 2. Opleider heeft gereserveerd voor kandidaatDe reservering is verwijderd. Hiermee is de financiële verplichting voor de opleider vervallen. De examenaanvraag (klantgegevens) blijft wel in het systeem staan. Zolang de aanvraag in het systeem staat, is de kandidaat gebonden aan de opleider. Hiermee treden we niet in de overeenkomst tussen opleider en kandidaat. De opleider moet in overleg met de kandidaat om een nieuwe reservering te maken. De opleider kan de aanvraag in overleg met een kandidaat ook annuleren. Een onbenutte aanvraag wordt na één jaar automatisch verwijderd uit de systemen.
 3. Opleider had naamloze capaciteit in bezit voor het reserveren van CCV theorie-examensNaamloze capaciteit in de toekomst is uit de roosters gehaald. Onbenutte capaciteit in de periode van niet-examineren is geannuleerd en teruggeboekt op de rekening-courant van de opleider.

Verdeling examencapaciteit

Om de beperkt beschikbare capaciteit doelgericht in te zetten hanteren we de volgende prioritering bij de inzet van capaciteit:

 • Beroepsexamens;
 • B en AM, dan A en recreatievaartexamens;
 • Zaalexamens hebben voorrang op individueel begeleide examens.

Dagelijks is er monitoring op vraag en aanbod en wordt capaciteit gericht op deze ontwikkelingen ingezet en waar nodig bijgesteld.

Als capaciteit voor beroepsexamens niet wordt benut komt deze capaciteit via de vrijvalregeling beschikbaar voor andere categorieën.

Groepsreserveringen beroeps theorie-examens

Groepsreserveringen voor beroepsexamens zijn tot eind 2020 niet mogelijk.

Praktijkexamens

Richtlijnen

Het CBR volgt de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Hierbij is het mogelijk dat maatregelen tegen corona regionaal worden aangescherpt. In dat geval kan het worden verplicht om een mondkapje te dragen in bepaalde CBR-gebouwen.

Coronaklachten

Een kandidaat kan geen examen doen als hij of een van zijn huisgenoten coronaklachten heeft. Hij kan dan onze Klantenservice bellen om het examen kosteloos te annuleren. Dat geldt ook als hij korter dan 10 dagen geleden in een gebied was waar op dat moment code-oranje gold, op voorwaarde dat de examendatum niet verder is dan 3 weken later (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Tot voor kort belden we hierna de opleider, om te vragen of die een andere kandidaat had voor de opengevallen plek. Maar in de meeste gevallen was er in zo’n korte tijd geen ander beschikbaar. Daarom bellen we opleiders niet meer bij annuleringen door coronaklachten. In die gevallen nemen we de examenplek kosteloos terug.

Capaciteit voor praktijkexamens A, AM, B en BE vanaf 27 juli

Graag willen we de reserveringsmogelijkheden voor alle rijscholen zo goed mogelijk spreiden en iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen geven. Daarom zetten we de capaciteit voor de praktijkexamens auto (B), motor (A), bromfiets (AM) en auto met aanhangwagen (BE) stap voor stap in, op verschillende tijdstippen in de ochtend en de avond. Dit kan betekenen dat we het maximumaantal bevragingen via ‘zoeken capaciteit’ naar beneden bijstellen. Dit communiceren we dan via TOP internet. Rijscholen krijgen dan bij 350 bevragingen een waarschuwing. Bij 400 bevragingen volgt een blokkade in TOP internet tot de volgende dag (zie ons huidige sanctiereglement).

De lockdown vanwege het coronavirus viel in de drukste tijd van het jaar voor onze branche. Het CBR heeft ruim 300.000 theorie- en praktijkexamens niet kunnen afnemen. Wij zien een enorm grote vraag naar examencapaciteit. Daarom verwachten we dat de reserveringstermijnen voorlopig hoog zullen blijven.

In deze bijzondere tijden rekenen we op uw begrip.

Inhaalslag binnen tien weken, nieuwe rijexamens daarna

In nog geen zeven dagen tijd is een enorme inhaalslag gelukt voor de 65.000 kandidaten die van 16 maart tot en met 5 mei te maken kregen met een uitgesteld praktijkexamen vanwege de coronacrisis. Binnen tien weken na de herstart van 18 mei kunnen zij afrijden voor de categorieën auto, motor, bromfiets of auto met aanhangwagen. De inhaalslag is mede mogelijk gemaakt door de rijschoolbranche. Die willen we dan ook hartelijk bedanken voor haar inzet.

Rijschool machtigen voor AVB, AVD en BE

Opleiders moeten voor de examens AVB, AVD en BE door alle nieuw op te voeren kandidaten worden gemachtigd om examens voor hen te reserveren. Voor B-examens geldt het verplicht machtigen van een opleider al. Hierbij gaat het om een eenvoudige en zeer korte handeling via DigiD, handig in combinatie met het invullen van een Gezondheidsverklaring op mijn.cbr.nl. Bestaande aanvragen voor 6 mei zijn automatisch gemachtigd.

Voor AM geldt de machtigingseis niet.

Examencapaciteit AVB, AVD en BE op naam reserveren

Tot de lockdown op 16 maart 2020 konden alle examens AVB, AVD en BE naamloos worden gekocht. Hiervoor gold geen maximumaantal. Het gevolg was dat sommige opleiders alle beschikbare capaciteit reserveerden en daarmee de markt domineerden. Andere opleiders werden hierdoor benadeeld. Dit probleem kennen de categorieën B (personenauto) en AM (bromfiets) niet vanwege het op naam reserveren.

Het gewijzigde reserveringsbeleid voor AVB, AVD en BE ziet er als volgt uit:

Categorie AVB:

 • binnen 2 weken op naam reserveren
 • buiten 2 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20% van het aantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden, met een minimum van 10 examens.

Categorie AVD:

 • binnen 5 weken direct op naam reserveren
 • buiten 5 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20% van het aantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 10 examens naamloos kopen.

Categorie BE:

 • binnen 2 weken direct op naam reserveren
 • buiten 2 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20 % van het totaalaantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 10 examens naamloos kopen.

Om concentratie van examenaanvragen in een zeer korte periode te voorkomen, wordt het aantal naamloos te reserveren examens per kalendermaand per rijschool gebonden aan een maximum. Een rijschool kan maximaal de helft van het aantal naamloos te kopen examens in één kalendermaand inkopen.

Etaleren

 • Categorie B: ongewijzigd. Als de gekochte B-capaciteit niet binnen 7 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd.
 • Categorie AM: ongewijzigd. Als de gekochte AM-capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd.
 • Categorie BE: Als de gekochte BE-capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 2 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 2 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren.
 • Categorie A: AVD: als de gekochte AVD-capaciteit niet binnen 5 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 5 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 5 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren. AVB: als de gekochte AVB-capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 2 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 2 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren.

  Uitslag theorie-examen of AVB-examen intussen verlopen?

  Als in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020 de geldigheid van de uitslag van het theorie-examen of AVB-examen is verlopen, dan blijft deze geldig tot 1 december 2020. Verloopt de geldigheid in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, dan wordt die verlengd tot en met 31 maart 2021.

  Beroepsexamens

  Hygiënemaatregelen beroepsvervoer examens, toetsen en cursussen

  De gezondheid van u, de kandidaten en onze medewerkers staat voorop. Daarom hebben we onze huisregels tijdelijk aangepast en hanteren we in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften. Lees onze Hygiënemaatregelen beroepsvervoer examens, toetsen en cursussen.

  Plannen van examens, toetsen en cursussen (beroepsvervoer)

  Uitgebreide informatie over de voorwaarden waaronder examens, toetsen en cursussen gepland en uitgevoerd kunnen worden vindt u op onze pagina Plannen van een beroepspraktijkexamen, toets en cursussen.

  Hygiënemaatregelen Binnenvaartexamens

  feedback