Laatste nieuws

Veiligheid bij examencentra CBR

De gezondheid van iedereen staat voorop. Daarom hebben we onze huisregels tijdelijk aangepast en hanteren we in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften. Zo kan iedereen zo veilig mogelijk examen doen. Lees hieronder alle maatregelen zorgvuldig voordat je naar onze examenlocatie komt.

Voor iedereen geldt:

 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten of koorts hebt. Doe dit ook als één van je huisgenoten dit heeft.
 • Blijf 10 dagen thuis als je net in een gebied bent geweest dat op het moment van je verblijf ‘code oranje’ had.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers en onze medewerkers.
 • Volg de instructies op de locatie en van de medewerkers op.
 • Kom alleen naar de locatie. Een eventuele begeleider, bijvoorbeeld een familielid, wacht buiten het pand.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vóór de start van je examen, rijtest of onderzoek stellen wij je de volgende vragen over je gezondheid. Hiermee bepalen we of je examen, rijtest of onderzoek door kan gaan:
 1. Had je een van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts van 38⁰C of meer, benauwdheidsklachten?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 4. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand met corona?

Doe je theorie-examen?

We zorgen dat er in de examenzaal minstens één lege stoel, dat is meer dan 1,5 meter, tussen iedere kandidaat zit. Kom je een theorie-examen doen, dan vragen we je om op het volgende te letten:

 • Alleen jijzelf kunt je examen annuleren of verplaatsen als je coronaklachten hebt. Of als je uit een gebied komt, dat op het moment dat je daar was code-oranje had. Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan drie weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Daarvoor bel je met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Hier zijn geen extra examenkosten aan verbonden.
 • Zorg dat je 15 minuten voor de start van je examen op de locatie bent. Kom niet eerder naar binnen.
 • Onze medewerker stelt je vijf vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of het examen door kan gaan.
 • Gebruik je de aanmeldzuil; maak dan eerst het beeldscherm schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
 • Gebruik je een kluisje; maak deze dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
 • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan een medewerker van het CBR geeft.
 • Je kunt je tafel en beeldscherm voor de start van je examen schoonmaken met het aanwezige schoonmaakmiddel.
 • Je kunt tijdens het examen geen vragen stellen.

Kijk hier ook ons filmpje over veiligheid bij het theorie-examen van het CBR.

Meer weten over de inhoud van het theorie-examen?

Doe je een praktijkexamen?

Als je praktijkexamen komt doen, dan vragen we je om op het volgende te letten:

 • Alleen jijzelf kunt je examen of toets annuleren of verplaatsen als je coronaklachten hebt. Of als je uit een gebied komt, dat op het moment dat je daar was code-oranje had. Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan drie weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Daarvoor bel je met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Ook informeer je jouw rijschool.
 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor je examen naar de parkeerplaats van het CBR. Dan kan de auto ook gelucht worden. Dat helpt tegen verspreiding van het virus. Voor het examen wordt het voertuig ten minste 7 minuten gelucht door ramen en/of portieren open te laten staan. Er mogen dan geen mensen in het voertuig zitten. Als het examenvoertuig niet goed gelucht is, kan de examinator besluiten om het examen niet door te laten gaan.
 • Je examinator komt naar je toe op onze parkeerplaats. Die houdt dan het begingesprek. In een klein aantal gevallen wordt het begingesprek vanaf 14 september 2020 weer binnen gehouden. Daarbij gaat het om faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste examens (AA). De rijinstructeurs mogen daar dan niet bij zijn.
 • Tijdens het examen maken jij en de examinator gebruik van een mondkapje. Je krijgt dit mondkapje van het CBR.
  Tip: oefen het gebruik van een mondkapje tijdens de rijles. Dat kan de spanning tijdens het examen verlagen.
 • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan de examinator geeft.
 • De examinator stelt je vijf vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of het examen door kan gaan.
 • Voor het examen maak je jouw deel van de auto schoon (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting gordel). De examinator maakt het deel van de auto schoon waar hij zit.
 • Je instructeur rijdt niet mee tijdens het examen. Er kan ook geen tolk meerijden. De tolk kan wel via een telefoonverbinding de opdrachten van de examinator vertalen. Meerijden is wél toegestaan voor rijinstructeurs in opleiding voor hun WRM-stage en voor examinatoren in opleiding. Daarnaast mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs.
 • Let op: De tolk moet fysiek aanwezig zijn op de examenlocatie. De kandidaat, tolk en examinator ontmoeten elkaar buiten bij het examenvoertuig. De tolk laat hier zijn tolkenpas zien. Of, als de instructeur optreedt als tolk, de WRM-pas.
 • Vanaf 14 september 2020 kan je rijinstructeur aanwezig zijn bij het eindgesprek. Dat gesprek gebeurt dan buiten bij het voertuig. Daarbij houdt iedereen anderhalve meter afstand van elkaar. Bij slecht weer kunnen de examinatoren per examenplaats en per examen besluiten om het eindgesprek gewoon binnen te houden. In dat geval kan je rijinstructeur er niet bij zijn, omdat binnen maar een beperkt aantal mensen is toegestaan. Dit met uitzondering van faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en praktijkexamens voor het beroepsvervoer. Wel is het mogelijk dat je rijinstructeur het eindgesprek volgt via jouw mobiele telefoon. De telefoon van de instructeur staat hierbij op ‘mute’. Dit zorgt voor rust in de examenzaal.
 • Let op: Doe je praktijkexamen voor beroepsvervoer? Dan gelden aanvullende maatregelen.

  Kijk hier ook ons filmpje over veiligheid bij het praktijkexamen van het CBR.

  Meer weten over de inhoud van het praktijkexamen?

   Doe je een rijtest?

   Als je een rijtest komt doen, dan vragen we je om op het volgende te letten:

   • Zorg dat je 15 minuten voor de start van de rijtest op de locatie bent. Kom niet eerder naar binnen.
   • Zorg ervoor dat je voertuig ten minste 7 minuten wordt gelucht door ramen en/of portieren open te laten staan. Er mogen dan geen mensen in het voertuig zitten.
   • Kom alleen naar de locatie. Heb je iemand als begeleider nodig? Dat kan in sommige situaties. Bij de toezichthouder van de locatie kun je aangeven dat een begeleider noodzakelijk is. De toezichthouder vindt je bij de hoofdingang en er kan slechts één begeleider mee naar binnen.
   • Gebruik je een kluisje; maak deze dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
   • De deskundige praktische rijgeschiktheid (DPR) haalt je op en begeleidt je naar de ruimte waar het ontvangstgesprek plaatsvindt. Indien er een medische noodzaak is dat je begeleid wordt, mag de begeleider bij het gesprek aanwezig zijn.
   • Tijdens het gesprek zit er meer dan 1,5 meter tussen jou en de DPR.
   • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan de DPR geeft.
   • De DPR stelt je vijf vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of de rijtest door kan gaan.
   • Op gepaste afstand lopen jullie naar jouw auto (of de lesauto). Indien noodzakelijk helpt de begeleider je bij het instappen. De begeleider rijdt niet mee tijdens de rijtest.
   • Voor de rijtest maak je jouw deel van de lesauto schoon (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting gordel). De DPR maakt het deel van de auto schoon waar hij zit. De DPR neemt hiervoor schoonmaakmiddelen mee.
   • Tijdens de rijtest maken jij en de DPR gebruik van een mondkapje. Je krijgt dit mondkapje van het CBR.
   • Na de rit lopen jullie op gepaste afstand terug naar de CBR locatie, eventueel ondersteund door de begeleider.
   • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
   • Het resultaat van de rijtest wordt met je besproken. Je instructeur mag hierbij aanwezig zijn. Indien er een medische noodzaak is dat je begeleid wordt, mag de begeleider bij het gesprek aanwezig zijn.

    Indien er niet aan de hygiënevoorwaarden wordt voldaan kan de rijtest niet plaatsvinden.

    Doe je een rijvaardigheidsonderzoek?

    We zorgen dat er tijdens het theoriegedeelte meer dan 1,5 meter tussen de kandidaat en de rijvaardigheidsadviseur zit. Daarnaast vragen we je om op het volgende te letten:

    • Zorg dat je 15 minuten voor de start van het rijvaardigheidsonderzoek op de locatie bent. Kom niet eerder naar binnen.
    • Gebruik je een kluisje; maak deze dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
    • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan een medewerker van het CBR geeft.
    • De rijvaardigheidsadviseur die het onderzoek bij je afneemt, haalt je op.
    • De rijvaardigheidsadviseur stelt je vijf vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of het rijvaardigheidsonderzoek door kan gaan.

    Na het theoriegedeelte volgt het praktijkgedeelte van het rijvaardigheidsonderzoek. We vragen je op het volgende te letten:

    • Voor het praktijkgedeelte maak je jouw deel van de lesauto schoon (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting gordel). De rijvaardigheidsadviseur maakt het deel van de auto schoon waar hij zit. De rijvaardigheidsadviseur neemt hiervoor schoonmaakmiddelen mee.
    • Tijdens het praktijkgedeelte maken jij en de rijvaardigheidsadviseur gebruik van een mondkapje. Je krijgt dit mondkapje van het CBR.

    Wat doen onze medewerkers?

    • Onze medewerkers blijven thuis als zij of hun gezinsleden ziekteverschijnselen hebben.
    • Onze medewerkers wassen heel regelmatig hun handen.
    • Onze medewerkers schudden geen handen met kandidaten of bezoekers.
    • Onze balies zijn voorzien van acrylaatplaten om onze medewerkers af te schermen.
    • Onze medewerkers zorgen voor extra toezicht op de grotere examenlocaties om ervoor te zorgen dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.

    Ons complete hygiëneprotocol is hier te vinden.

    Meer over Corona

    Examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, worden opnieuw verlengd. Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten.
    Na overleg met de rijschoolbranche heeft het CBR besloten dat rijinstructeurs vanaf maandag 14 september 2020 weer aanwezig mogen zijn bij het eindgesprek van praktijkexamens en toetsen.
    De geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 opnieuw verlengd.
    Door het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland voert het CBR voorlopig geen versoepelingen meer door in de maatregelen rond praktijkexamens, toetsen en rijtesten.
    Gemeenten of veiligheidsregio’s kunnen aanvullende maatregelen nemen tegen verspreiding van het coronavirus. Vanzelfsprekend zal het CBR deze volgen. Tegelijkertijd scherpt het CBR een aantal maatregelen aan voor de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers.
    Op 8 juli kondigde het CBR aan dat, onder voorbehoud, stapsgewijs de maatregelen bij de examens, rijtesten en toetsen versoepeld konden worden.
    Vanaf 3 augustus kunnen theoriekandidaten tijdelijk terecht op twee examenlocaties in Rijswijk.
    Naar aanleiding van de recente versoepelingen door het kabinet past CBR het hygiëneprotocol aan. De maatregelen bij de praktijkexamens worden stapsgewijs versoepeld, waarbij steeds tussentijds wordt geëvalueerd.
    Door de verbouwing komt er een tijdelijke aanpassing voor het praktijkexamencentrum Eemnes.

    www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

    feedback