Geldigheid certificaten en uitslagen

Geldigheid examenuitslagen

Komt er een nieuwe verlenging?
Op dit moment werkt de Europese Commissie aan een nieuwe coulance regeling voor verlopen rijbewijzen en code 95 vanaf 1 maart 2021. Ook wordt er gewerkt aan verlenging van de coulance regeling voor certificaten (theorie), passen of examenuitslagen die verlopen. We verwachten hier binnenkort duidelijkheid over te krijgen en passen dan deze informatie aan.
Coronamaatregelen
In verband met het coronavirus hebben we onze huisregels tijdelijk aangepast en hanteren we in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften. Deze voorschriften staan in ons hygiëneprotocol.

Voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een ondernemersdiploma geldt:

Einddatum geldigheid op examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
1 september t/m 30 september 2021 t/m 31 maart 2022
1 oktober t/m 31 oktober 2021 t/m 30 april 2022
1 november t/m 30 november 2021 t/m 31 mei 2022
1 december t/m 31 december 2021 t/m 30 juni 2022

Het betreft uitslagen van deelexamens voor het ondernemersexamen op grond van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad (PbEU 2009. L 300) en Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (PbEU 2009, L 300):

  • Bedrijfsmanagement
  • Personeelsmanagement
  • Calculatie
  • Financieel Management
  • Wegvervoer goederen/bus deel 1
  • Wegvervoer goederen/bus deel 2
  • Afvalstoffen

feedback