Laatste nieuws

2018

Het CBR en de RDW hebben de finale gehaald van de Automotive Innovation Award met het experiment ‘het voertuigrijbewijs’.
Voor de beoordeling van de geschiktheid bij de keuringen voor een vermoeden op alcoholmisbruik wordt er bloedonderzoek verricht door diverse laboratoria in het land.
Het rijexamen B krijgt op 25 maart 2019 een update. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van een navigatiesysteem standaard wordt in het onderdeel ‘zelfstandig route rijden’ van het autopraktijkexamen. Hiermee sluit het CBR aan op de dagelijkse praktijk waarin de meeste Nederlanders navigatieapparatuur in hun auto hebben.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven voor 2019 vastgesteld voor rijbewijskeuringen in het kader van de geschiktheidsprocedure voor het rijbewijs.
In de beleidsregel aanwijzing keurend specialisten staan de ‘spelregels’ beschreven tussen het CBR en de medisch specialisten die bij het CBR ingeschreven staan voor het verrichten van onafhankelijke keuringen voor de rijgeschiktheid.
Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR recreatievaartexamens af. Het gaat hierbij om het klein vaarbewijs I en II en het groot pleziervaartbewijs II
Waarop moet je letten bij het rijexamen? Die vraag staat centraal in de nieuwe voorlichtingsfilm van het CBR over het praktijkexamen voor de auto.
Doordat er momenteel heel veel wordt gebeld naar het CBR, kan het voorkomen dat de beschikbare telefoonlijnen vol zijn.
Het CBR verlengt de proef met testvragen in het theorie-examen auto, motor, bromfiets tot 1 maart 2019.
Vanaf vandaag, 20 november, kunnen bedrijfsartsen het keuringsverslag voor een CDE rijbewijs online indienen.
Voor het praktijkexamen taxi zijn per examenplaats vijf objecten vastgesteld.
Voor het praktijkexamen taxi zijn per examenplaats vijf objecten vastgesteld. Van één van de objecten van locatie Emmen is de naam gewijzigd.
Mensen die een medische beoordeling nodig hebben van het CBR kunnen momenteel hinder ondervinden van langere doorlooptijden.
Systeemonderhoud aan CBR-systemen
De tarieven van het CBR voor 2019 zijn bekend.
Om veilig te rijden moet iemand niet alleen rijvaardig zijn, maar het lichamelijk en geestelijk ook kúnnen. De Regeling eisen geschiktheid 2000 geeft aan dat mensen die ADHD of ADD hebben en hun rijbewijs willen halen, naar een psychiater moeten voor onderzoek. Daarna is een rijtest nodig.
Om veilig te rijden moet je niet alleen rijvaardig zijn. Je moet het lichamelijk en geestelijk ook kúnnen.
Het CBR verlengt de proef waarbij kandidaten het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets ook in de avond kunnen doen.
Objectieve informatie over de weg naar het rijbewijs is van groot belang. Daarom geeft het CBR de succesvolle social media campagne een vervolg.
Is uw Big-registratie verlopen? Dan kunt u geen keuringen meer doen.
Het artsenportaal van het CBR is helaas niet live gegaan op 9 oktober.
Kandidaten van wie het autopraktijkexamen wordt afgebroken vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijgen te maken met een langere wachttijd.
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Jan Jurgen Huizing is per 1 januari 2019 door Minister Cora van Nieuwenhuizen benoemd als directeur Bedrijfsvoering (COO) bij het CBR.
In de maand oktober voeren het CBR en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat drie onderzoeken uit.
Het CBR gaat verder met de social media campagne met handige tips voor het halen van je rijbewijs. Onderzoek wijst uit dat de huidige campagne succesvol is onder jongeren
Vanaf 1 oktober 2018 start het CBR een proef waarbij nieuwe examenvragen tijdens het “echte” examen worden getest. Kandidaten krijgen twee extra vragen in het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets.
CBR doet mee aan de nieuwe verkeersveiligheidscampagne MONO, die minister Cora van Nieuwenhuizen donderdag 13 september lanceerde. MONO staat letterlijk voor één of alleen. Nederland gaat ongestoord onderweg.
In het tenniscentrum naast ons praktijkexamencentrum in Hoorn is op woensdagochtend 12 september rond 11.00 uur brand uitgebroken.
Tijdens het motorexamen verkeersdeelneming (AVD) krijgt de kandidaat via een ontvangertje in zijn helm te horen waar hij naartoe moet rijden.
Het terrein voor de motorexamens voertuigbeheersing (AVB) en brommobielexamens in Heerhugowaard gaat verhuizen naar Alkmaar.
In het tweede kwartaal van 2018 zijn in totaal 35.146 dagen nascholing gevolgd.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft per 1 augustus prof. dr. Marjan Hagenzieker benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het CBR.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft per 1 augustus de heer Ir. Jan Mengelers benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het CBR.
In verband met de verhuizing van het praktijkexamencentrum in Horn naar de Oude Trambaan 27 in Herten (gemeente Roermond) per 20 september 2018 worden alle vijf de taxi-objecten vervangen.
Het CBR publiceert open data. Dit zijn de datasets van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.
De invoering van het T-rijbewijs voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) is een succes.
Door een netwerkstoring konden er deze ochtend op 11 CBR locaties korte tijd geen theorie-examens worden afgenomen. De storing is snel opgelost en theorie-examens worden gewoon weer afgenomen.
Het CBR benadrukt al langere tijd het belang van een goede rijopleiding. Die legt namelijk de basis voor een veilig verkeer op de weg.
Sinds 15 maart is definitief ingevoerd dat je vanaf 17 jaar je rijbewijs kunt halen. Tot je 18e jaar rij je dan verplicht met een ervaren begeleider (‘2todrive’). Al meer dan 250.000 17-jarigen hebben zo hun rijbewijs gehaald.
Op donderdag 20 september openen we ons praktijkexamencentrum in Roermond.
Bij de CBR-koers ‘Veilig thuiskomen, door informeren, toetsen, en monitoren’ hoort een andere website.
In opdracht van het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Waterstaat) heeft adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PWC) de eerste standaard vijfjaarlijkse evaluatie van het CBR als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uitgevoerd.
Vanwege de bloeiende economie is de vraag naar CBR examens en diensten groot. CBR heeft sinds 2016 diverse maatregelen getroffen om te voldoen aan de stijgende vraag, zoals overwerk en het aannemen van 120 nieuwe examinatoren in 2016 en 2017.
Per 1 juli 2018 versoepelen de rijbewijsregels voor mensen met een hersentumor, hypofysetumor en schizofrenie of psychose.
Per 1 september 2018 worden nieuwe vraagsoorten ingevoerd bij de theorie-examens voor Taxi, Vrachtauto- en buschauffeurs en het T-examen. Het gaat om: de sleepvraag, de single sleepvraag, de invulvraag en de hotspotvraag.
Per 1 juli 2018 kunnen kandidaten op meer locaties het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets in de avond doen. Vanaf dan kunnen zij ook terecht in de examencentra in Alkmaar, Breda, Eindhoven en Utrecht.
Het CBR heeft de opleiding tot examinator laten certificeren tot MBO4/havo niveau door NLQF. Hierdoor verwacht het CBR meer geschikte kandidaten te kunnen vinden voor de functie van examinator.
Het CBR gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het van klanten en opleiders vastlegt. We houden ons daarbij aan de eisen die de wet stelt.
Voor het praktijkexamen taxi zijn per examenplaats vijf objecten vastgesteld. Voor de locatie Rijswijk worden twee objecten vervangen omdat de ligging en de parkeergelegenheid niet goed zijn.
2017 was, met opnieuw meer dan anderhalf miljoen afgenomen examens en toetsen, een druk jaar voor het CBR. Voor het tweede jaar op rij steeg het animo voor examens sterk.
De directie van het CBR bestaat per 1 juni 2018 tot uiterlijk 1 januari 2019 uit één bestuurder: algemeen directeur Petra Delsing.
Per 1 januari 2016 is het gebruik van rijtaakondersteunde systemen (ADAS, advanced driver assistance systems) op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs.
Een examenkandidaat en de begeleidende instructeur krijgen vanaf 1 juni 2018 de uitslag van een rijexamen uitsluitend te horen aan tafel bij de examinator in de praktijkexamenzaal.
De medibuspas is per 1 januari 2015 komen te vervallen.
Het CBR publiceert open data. Dit zijn de datasets van 1 april 2017 t/m 31 maart 2018.
Vanwege topdrukte lopen de wachttijden bij de rijexamens op. Dat geldt voor de examens voor de auto en ook voor de examens voor vrachtwagen, bus, taxi en trekker. In de helft van de examenplaatsen wordt op dit moment de maximale wachttijd van 7 weken niet gehaald. We verwachten dat het voorlopig heel druk blijft.
Vanaf 1 mei 2018 kunnen kandidaten het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets ook in de avond doen. Dan start het CBR een proef van zes maanden waarin kandidaten ook tussen 16.00 uur en 21.30 uur op examen kunnen. Het CBR wil hiermee de dienstverlening aan de klant verder verbeteren.
Volgende stap digitalisering proces rijgeschiktheid
Steeds meer jongeren zitten al op hun 17e achter het stuur. In 2017 zijn er voor het eerst meer 17-jarigen geslaagd voor het eerste rijexamen dan 18-jarigen.
Door: specialistenbeheer CBR
Het CBR publiceert open data. Dit zijn de datasets van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.

feedback