Recreatievaart

Verlengen (medisch beperkt)

Per 1 juli 2014 is de verplichte verlenging van het vaarbewijs op 70-jarige leeftijd wettelijk afgeschaft. Ook het daarna elke 5 jaar opnieuw verlengen van het vaarbewijs is niet langer meer nodig.

Met deze wetswijziging is het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs onbeperkt geldig. Dit geldt ook voor alle bestaande vaarbewijzen die voor 1 juli 2014 zijn afgegeven en nog een vervaldatum op het vaarbewijs hebben.

Vaart u alleen in Nederland?

Als u uw vaarbewijs alleen in Nederland gebruikt, dan kunt u met uw vaarbewijs blijven varen, ook al heeft uw vaarbewijs een vervaldatum die inmiddels is verstreken. Uw vaarbewijs is op basis van de nieuwe wetgeving onbeperkt geldig. De geldigheid van alle vaarbewijzen zal door de politie in Nederland gecontroleerd worden op basis van de nieuwe regelgeving.

Vaart u in het buitenland?

Als u ook in het buitenland gebruik wilt maken van uw vaarbewijs, is het verstandig uw vaarbewijs met een (binnenkort) verlopen vervaldatum om te ruilen voor een nieuw exemplaar zonder vervaldatum. Daarmee voorkomt u mogelijk discussie met de buitenlandse politie. De politie in het buitenland is vaak niet op de hoogte van wetswijzigingen in een ander land.

Omruilen van uw vaarbewijs

Let op: voor vaarbewijzen afgegeven met een medische beperking kan nog wel een beperkte geldigheidsduur gelden. Deze moet u wel verlengen.

feedback