Recreatievaart

Varen in het buitenland / ICC

De meeste Europese landen hebben met elkaar afgesproken (resolutie 40 UN/ECE/Sc 3) dat bezoekende watersporters voor zeil- en motorboten een Internationaal Vaarbewijs moeten hebben, oftewel het International Certificate of Competence (ICC). Zie ook 'Varen in het buitenland' op de website Varen doe je samen.

Ook al bent u in Nederland niet vaarbewijsplichtig, dan kan het zijn dat in het buitenland gevraagd wordt om uw ICC te tonen als u daar met een pleziervaartuig vaart.

Het ICC wordt in Nederland afgegeven door het CBR en is geïntegreerd in het Klein Vaarbewijs. Het geïntegreerde document kent twee versies, afhankelijk van het geldende vaargebied:

  • Het Klein Vaarbewijs I (of GPB I) is tevens een ICC Inland waters
  • Het Klein Vaarbewijs II (of GPB II) is tevens een ICC Inland + Coastal waters

ICC Coastal waters

In veel gevallen heeft u geen los ICC nodig. Het CBR geeft naast bovengenoemde geïntegreerde versies een los ICC Coastal waters af aan degenen die niet beschikken over een van de bovengenoemde vaarbewijzen, maar wel in het bezit zijn van het diploma Theoretische Kustnavigatie of een relevant zeevaartdiploma voor de beroepsvaart.

Het volledige overzicht van diploma’s die recht geven op een ICC voor de kustwateren is opgenomen in het document diploma’s t.b.v. vrijstelling ICC.

Aanvragen ICC

De snelste manier om een los ICC aan te vragen is via Mijn CBR. Nadat u bent ingelogd volgt u de volgende stappen:

1.    Klik op het tabblad Alle taken of op de button Iets anders
2.    Klik (onder Recreatievaart) op Vrijstelling examen recreatievaart
3.    Klik op Start
4.    Klik op Volledige vrijstelling - ICC Coastal Waters
5.    U volgt alle verdere stappen zoals aangegeven
6.    Zodra u goedkeuring voor uw vrijstelling heeft ontvangen van het CBR
gaat u naar MijnCBR
7.    Klik (onder Recreatievaart) op Gezondheidsverklaring recreatievaart
8.    U volgt alle verdere stappen zoals aangegeven
9.    Klik (onder Recreatievaart) op Vaarbewijs aanvragen
10.  U volgt alle verdere stappen zoals aangegeven

Als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u een los ICC aanvragen via het  aanvraagformulier (Volledige en gedeeltelijke vrijstelling vaarbewijs). Stuur het formulier en een kopie van het diploma dat vrijstelling geeft naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling wordt uw verzoek beoordeeld. Daarna kunt u een gezondheidsverklaring en ICC pas aanvragen.

Papieren ICC

Mocht u nog in het bezit zijn van een voor 1 januari 2010 door de ANWB afgegeven papieren ICC, dan blijft deze geldig tot de vervaldatum. Als u uw oude ICC wilt verlengen kan dit alleen door een omzetting aan te vragen van uw huidige vaarbewijs. Daarmee heeft u dan beide documenten op één pas.

Omruilen vaarbewijs

Varen in het buitenland

Wanneer u met uw boot naar of in het buitenland wilt varen, is het raadzaam u voldoende voor te bereiden en u te laten informeren over de algemene en specifieke regels en voorschriften die in bepaalde landen gelden. Denk bijvoorbeeld aan het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP).

feedback