Uw situatie

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? U mag dan tijdelijk in Nederland rijden. Hoe lang is afhankelijk van het land waar u uw rijbewijs heeft gehaald. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben om te mogen rijden. U kunt het rijbewijs omwisselen via uw gemeente. Of als dit niet mogelijk is, opnieuw theorie- en praktijkexamen doen. U kunt kiezen tussen vervangen of vernieuwen van uw rijbewijs. Bij het vervangen van uw rijbewijs krijgt uw nieuwe rijbewijs dezelfde geldigheid als uw oude rijbewijs. Wilt u uw rijbewijs vernieuwen, dan krijgt uw rijbewijs een nieuwe geldigheid.

Bij het vervangen en vernieuwen van het rijbewijs zijn een aantal voorwaarden van toepassing. U leest er hier meer over.

Gezondheidsverklaring

Bij het vervangen van uw rijbewijs is geen Gezondheidsverklaring nodig als het rijbewijs (door de bevoegde buitenlandse instantie) is afgegeven in de Europese Unie (EU) / Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Hierop zijn twee uitzonderingen, namelijk wanneer uw rijbewijs: 

  1. Korter geldig is dan de gebruikelijke geldigheidstermijn in het land van afgifte of;
  2. Een aantekening/beperking (code) heeft die niet overeenkomt met de codes die binnen de EU zijn vastgesteld (met uitzondering van lenzen, bril of automaat).

Bij het vervangen van uw rijbewijs is wel een Gezondheidsverklaring nodig als het rijbewijs (door de bevoegde buitenlandse instantie) is afgegeven in:

  1. Een land buiten de EU/EVA en waarmee Nederland een omwisselingovereenkomst heeft. Deze landen zijn bij de gemeente bekend en staan ook vermeld op de website van de RDW.
  2. Een land buiten de EU/EVA, alleen als u in aanmerking komt voor de “30 % belastingregel‟. Meer informatie over deze regeling kunt u krijgen bij de Belastingdienst in Heerlen.
  3. De voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.
  4. Een ander land dan bij de punten 1 t/m 4 aangegeven en u heeft een Nederlands rijbewijs gehad, dat geldig was na 30 juni 1985.

Bij het vernieuwen van uw rijbewijs is altijd een Gezondheidsverklaring nodig

Een Gezondheidsverklaring kunt u indienen via Mijn CBR.

Let op: De beoordeling van uw Gezondheidsverklaring kan lang duren. We adviseren daarom om vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt een Gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan adviseren we u om vijf maanden van tevoren via Mijn CBR de Gezondheidsverklaring in te vullen.

Op de website van de RDW vindt u meer informatie over het vervangen van een buitenlands rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs.

Brexit

Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en woont u in Nederland? Dan krijgt u te maken met de Brexit. Op Brexit en RDW leest u wat dit betekent voor uw rijbewijs en de beroepskwalificatie.

Wanneer de Brexit in werking is getreden gaat er een overgangsregeling van 15 maanden van start. Tijdens deze periode blijven de huidige regelingen van kracht.

Meer informatie over de Brexit vindt u op de website van Rijksoverheid.

Gezondheidsverklaring

Op dit moment (voor de Brexit) is bij het vervangen van een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk door een Nederlands rijbewijs in de volgende situaties een Gezondheidsverklaring nodig:

  1. Als het rijbewijs in het Verenigd Koninkrijk is afgegeven voor een geldigheidstermijn die korter dan gebruikelijk is voor de categorie(en) waarop het rijbewijs betrekking heeft;
  2. Als het rijbewijs een of meer aantekeningen of beperkingen (codes) heeft die niet overeen komen met de codes die binnen de EU zijn vastgesteld (met uitzondering van lezen, bril of automaat);
  3. Als de houder van het rijbewijs op het moment van de aanvraag 75 jaar of ouder is;
  4. Als het rijbewijs betrekking heeft op de categorieën C en D, incl. CE, C1, C1E, DE, D1 of D1E.

Bij het vernieuwen van uw rijbewijs is altijd een Gezondheidsverklaring nodig.

Een Gezondheidsverklaring kunt u indienen via Mijn CBR.

Let op: De beoordeling van uw Gezondheidsverklaring kan lang duren. We adviseren daarom om vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt een Gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan adviseren we u om vijf maanden van tevoren via Mijn CBR de Gezondheidsverklaring in te vullen.

feedback