Recreatievaart

Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. Het gaat om het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs II. Het CBR neemt deze taak over van VAMEX. De examens die het CBR gaat afnemen zijn gelijk aan de huidige VAMEX-examens qua inhoud en zwaarte. Ook de examentarieven blijven nagenoeg gelijk aan de huidige VAMEX-tarieven. Vanaf 2020 verzorgt CBR ook de uitgifte van Vaarbewijzen en ICC’s voor de recreatievaart.

Examens reserveren

Inmiddels zijn alle examens voor 2019 bij VAMEX gereserveerd. Dit betekent dat het voor nieuwe kandidaten niet meer mogelijk is om in 2019 examen te doen. Toekomstige examenkandidaten kunnen in oktober bij het CBR terecht voor het reserveren van de recreatievaartexamens. Kandidaten kunnen dan vanaf januari 2020 op één van de 20 CBR-locaties theorie-examen doen.feedback