CBR Info

Invoering T-rijbewijs blijkt succes

Invoering T-rijbewijs blijkt succes

De invoering van het T-rijbewijs voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) is een succes.

Dit blijkt uit een onderzoek naar het in 2015 ingevoerde examen, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het T-rijbewijs is goed geïntroduceerd. Door het praktijkexamen is het goed mogelijk om de rijvaardigheid van de kandidaten te beoordelen. Ook slagen opleiders erin om hun kandidaten goed op het examen voor te bereiden.

Verder ontwikkelen

Om het examen in de toekomst verder te ontwikkelen zijn enkele aanbevelingen gedaan:

 • Meer aandacht voor hogere orde vaardigheden, zoals gevaarherkenning.

 • Verkeerseducatie inzetten om jonge T-rijbewijsbezitters te motiveren om veilig te rijden.

 • Onderzoek doen naar de haalbaarheid om voor lichtere voertuigen een aparte categorie T-light in te voeren.

 • Uitbreiden handhaving door de invoering van wetgeving kentekening en snelheidsverhoging.

  Verder in CBR Info juli 2018

  Het CBR heeft een pakket maatregelen genomen om aan de stijgende examenvraag te voldoen.
  Bij de CBR-koers ‘Veilig thuiskomen, door informeren, toetsen, en monitoren’ hoort een andere website. Door betere informatievoorziening willen we onze klanten beter in staat stellen om veilige keuzes te maken.
  Om het effect te meten van de social media campagne die oktober vorig jaar van start ging heeft het CBR onderzoeksbureau Markteffect ingeschakeld. Die kregen daarnaast de opdracht om te kijken hoe jongeren zich oriënteren op het halen van het rijbewijs en de rol die het CBR daar nu in speelt.
  Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van rijtaakondersteunde systemen (ADAS, advanced driver assistance systems) op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs. Tijd voor een tussentijdse evaluatie.
  Sinds 2 juli kunnen onze kandidaten het Engelse theorie-examen voor de auto ook met extra tijd doen. Daarbij kunnen ze ook gebruik maken van geluid bij het examen.
  De invoering van het T-rijbewijs voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) is een succes.
  Per 1 september 2018 worden nieuwe vraagsoorten ingevoerd bij de theorie-examens voor Taxi, Vrachtauto- en buschauffeurs en het T-examen.
  In opdracht van het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Waterstaat) heeft adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PWC) de eerste standaard vijfjaarlijkse evaluatie van het CBR als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uitgevoerd.