CBR Info

Onderzoek gebruik ADAS tijdens praktijkles en praktijkexamen

Onderzoek gebruik ADAS tijdens praktijkles en praktijkexamen

Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van rijtaakondersteunde systemen (ADAS, advanced driver assistance systems) op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs. Tijd voor een tussentijdse evaluatie.

Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van rijtaakondersteunde systemen (ADAS, advanced driver assistance systems) op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs. Wanneer de kandidaat hier daadwerkelijk gebruik van maakt, dan wordt deze niet beoordeeld op het toepassen van het systeem zelf. De kandidaat wordt beoordeeld op het goed kunnen uitvoeren van de rijtaak in samenhang met het gebruik van de diverse ondersteunende systemen in de auto.

Zoals eerder gemeld maken we nu de balans op. We onderzoeken onder andere of specifieke rijtaakondersteunde systemen wel of niet gebruikt worden bij het afrijden. En of ADAS onderdeel is van de rijopleiding.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de SWOV (stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid). Meer dan 1.000 rijscholen hebben de enquête ingevuld en meer dan de helft van alle examinatoren. De rapportage van dit onderzoek is na de zomervakantie gereed.

Verder in CBR Info juli 2018

Het CBR heeft een pakket maatregelen genomen om aan de stijgende examenvraag te voldoen.
Bij de CBR-koers ‘Veilig thuiskomen, door informeren, toetsen, en monitoren’ hoort een andere website. Door betere informatievoorziening willen we onze klanten beter in staat stellen om veilige keuzes te maken.
Om het effect te meten van de social media campagne die oktober vorig jaar van start ging heeft het CBR onderzoeksbureau Markteffect ingeschakeld. Die kregen daarnaast de opdracht om te kijken hoe jongeren zich oriënteren op het halen van het rijbewijs en de rol die het CBR daar nu in speelt.
Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van rijtaakondersteunde systemen (ADAS, advanced driver assistance systems) op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs. Tijd voor een tussentijdse evaluatie.
Sinds 2 juli kunnen onze kandidaten het Engelse theorie-examen voor de auto ook met extra tijd doen. Daarbij kunnen ze ook gebruik maken van geluid bij het examen.
De invoering van het T-rijbewijs voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) is een succes.
Per 1 september 2018 worden nieuwe vraagsoorten ingevoerd bij de theorie-examens voor Taxi, Vrachtauto- en buschauffeurs en het T-examen.
In opdracht van het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Waterstaat) heeft adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PWC) de eerste standaard vijfjaarlijkse evaluatie van het CBR als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uitgevoerd.