CBR Info

Rijbewijstips bereiken bijna helft van alle jongeren

Rijbewijstips bereiken bijna helft van alle jongeren

Om het effect te meten van de social media campagne die oktober vorig jaar van start ging heeft het CBR onderzoeksbureau Markteffect ingeschakeld. Die kregen daarnaast de opdracht om te kijken hoe jongeren zich oriënteren op het halen van het rijbewijs en de rol die het CBR daar nu in speelt.

En wat blijkt: 40 procent van de jongeren heeft de advertenties over rijbewijstips gezien. Onder 17 en 18-jarigen is het zelfs boven de 50 procent. De advertenties met de tips zijn vooral gezien op Instagram.

Betrouwbaar

Het merendeel van de jongeren vindt de advertenties aansprekend. Van de jongeren die zelf het rijbewijs moeten betalen, geeft 80 procent aan dat de informatie heb heeft geholpen. Ze zien de tips als informatief en betrouwbaar en prijzen vooral het inzicht dat ze hebben gekregen in de kosten voor het rijbewijstraject. Opvallend is dat de advertenties relatief weinig jongeren hebben bereikt die nog niet mogen beginnen met rijles, maar wiens keus voor een rijschool al vaststaat.

Hoe kiest de jongere een rijschool?

Hier valt op dat jongeren vooral belangrijk vinden of de instructeur aardig is. Reclame, de lesauto en de afstand naar de rijschool vinden ze minder belangrijk. Ruim 75 procent van de bevraagde jongeren van 15 tot en met 18 jaar vindt het slagingspercentage (zeer) belangrijk bij de keuze voor en rijschool. Maar nog geen 40 procent heeft uitgebreid gezocht naar de juiste rijschool. Opvallend is dat de meeste kandidaten een rijschool kiezen op basis van informatie van vrienden, familie en kennissen (69 procent). Het CBR is goed bekend bij de doelgroep (86 procent).

Verder in CBR Info juli 2018

Het CBR heeft een pakket maatregelen genomen om aan de stijgende examenvraag te voldoen.
Bij de CBR-koers ‘Veilig thuiskomen, door informeren, toetsen, en monitoren’ hoort een andere website. Door betere informatievoorziening willen we onze klanten beter in staat stellen om veilige keuzes te maken.
Om het effect te meten van de social media campagne die oktober vorig jaar van start ging heeft het CBR onderzoeksbureau Markteffect ingeschakeld. Die kregen daarnaast de opdracht om te kijken hoe jongeren zich oriënteren op het halen van het rijbewijs en de rol die het CBR daar nu in speelt.
Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van rijtaakondersteunde systemen (ADAS, advanced driver assistance systems) op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs. Tijd voor een tussentijdse evaluatie.
Sinds 2 juli kunnen onze kandidaten het Engelse theorie-examen voor de auto ook met extra tijd doen. Daarbij kunnen ze ook gebruik maken van geluid bij het examen.
De invoering van het T-rijbewijs voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) is een succes.
Per 1 september 2018 worden nieuwe vraagsoorten ingevoerd bij de theorie-examens voor Taxi, Vrachtauto- en buschauffeurs en het T-examen.
In opdracht van het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Waterstaat) heeft adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PWC) de eerste standaard vijfjaarlijkse evaluatie van het CBR als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uitgevoerd.