CBR Info

CBR-website en rijschoolzoeker vernieuwd

CBR-website en rijschoolzoeker vernieuwd

Bij de CBR-koers ‘Veilig thuiskomen, door informeren, toetsen, en monitoren’ hoort een andere website. Door betere informatievoorziening willen we onze klanten beter in staat stellen om veilige keuzes te maken.

Bijvoorbeeld bij het vinden van een rijschool. Of als een klant een medische aandoening heeft die effect heeft op de rijveiligheid.

Nieuwe Rijschoolzoeker

Het grootste deel van onze klanten wil een rijbewijs halen. Dat begint bij het vinden van een goede rijschool. Daarom heeft de ‘Rijschoolzoeker’ een prominente plek op de vernieuwde website. Met handige filters, zodat je zelf kan kiezen wat voor jou belangrijk is. Je kunt nu aangeven wat je belangrijk vindt, bijvoorbeeld dat je rijschool motorrijles geeft. Of welk slagingspercentage een rijschool heeft.

Snel antwoord

Niet alleen is de look-and-feel aangepast waarmee de website een frisse en moderne uitstraling krijgt, ook de opbouw is anders. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste mensen binnenkomen via Google. Vindbaarheid van informatie via een zoekmachine staat dus centraal. Voortaan kom je direct op de juiste CBR-pagina terecht. De website is uiteraard geschikt voor alle (mobiele) apparaten. De komende maanden verbeteren we de website stapsgewijs. En het CBR gaat door met het vernieuwen van de website. Zo werkt de redactie aan pagina’s ‘met informatie over specifieke thema’s zoals de nieuwe pagina’s over rijden met diabetes . Later dit jaar komen er ook wizards op de site, die je stapsgewijs meenemen naar precies de informatie die jij zoekt.

Verder in CBR Info juli 2018

Het CBR heeft een pakket maatregelen genomen om aan de stijgende examenvraag te voldoen.
Bij de CBR-koers ‘Veilig thuiskomen, door informeren, toetsen, en monitoren’ hoort een andere website. Door betere informatievoorziening willen we onze klanten beter in staat stellen om veilige keuzes te maken.
Om het effect te meten van de social media campagne die oktober vorig jaar van start ging heeft het CBR onderzoeksbureau Markteffect ingeschakeld. Die kregen daarnaast de opdracht om te kijken hoe jongeren zich oriënteren op het halen van het rijbewijs en de rol die het CBR daar nu in speelt.
Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van rijtaakondersteunde systemen (ADAS, advanced driver assistance systems) op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs. Tijd voor een tussentijdse evaluatie.
Sinds 2 juli kunnen onze kandidaten het Engelse theorie-examen voor de auto ook met extra tijd doen. Daarbij kunnen ze ook gebruik maken van geluid bij het examen.
De invoering van het T-rijbewijs voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) is een succes.
Per 1 september 2018 worden nieuwe vraagsoorten ingevoerd bij de theorie-examens voor Taxi, Vrachtauto- en buschauffeurs en het T-examen.
In opdracht van het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Waterstaat) heeft adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PWC) de eerste standaard vijfjaarlijkse evaluatie van het CBR als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uitgevoerd.