Cursus verantwoord rijgedrag

Hoe en waarom?

Wanneer wordt een cursus opgelegd?​

Als u bent aangehouden omdat u onverantwoord heeft gereden. Dan kunnen we besluiten dat u een cursus moet volgen. De cursus is bedoeld om ervoor te zorgen dat u veilig deelneemt aan het verkeer. De cursus die u dan moet volgen is de cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer (EMG).

  Hoe gaat een cursus?​

  In onze cursussen leert u om veilig te rijden in het verkeer. Als u een cursus goed afrondt, mag u uw rijbewijs houden. Een cursusgroep bestaat uit ongeveer 8 tot 12 mensen van alle leeftijden. De cursus wordt gegeven door een trainer met veel ervaring in het geven van cursussen op het gebied van de verkeersveiligheid.

  Cursus niet goed afgerond. En nu?​

  Heeft u niet, of niet voldoende, meegedaan aan de cursus? Dan moet u uw rijbewijs inleveren. Uw rijbewijs wordt ongeldig en u mag niet meer rijden. U krijgt hierover dan een brief van ons. Daarin staat waarom we uw rijbewijs ongeldig hebben verklaard, en wat u kunt doen om uw rijbewijs weer terug te krijgen.

  Cursus afgerond. En nu?

  Heeft u de hele cursus gevolgd? Dan krijgt u van ons een brief waarin staat dat u de cursus goed heeft afgerond. Uw rijbewijs blijft dan geldig. Als u geen rijbewijs meer had, mag u nu een nieuw rijbewijs gaan aanvragen bij de gemeente. Check wel even of u uw ongeldige rijbewijs al naar ons heeft gestuurd. De gemeente mag u anders geen nieuw rijbewijs geven.

  feedback