Cursus verantwoord rijgedrag

Kosten en betaling

Kosten van de cursus 

U betaalt de cursus zelf. U kunt pas beginnen aan de cursus nadat u het hele bedrag heeft betaald. 

Cursuskosten dit jaar

€ 804,00 cursuskosten
€ 415,00 opleggingskosten

Betaling

Check de mogelijkheid van gespreid betalen (wizard)​ 

Kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Dan kunt u vragen om een betalingsregeling voor de cursuskosten. 

Let op: Voor de administratiekosten kunt u geen betalingsregeling afspreken. Die moet u in één keer betalen. 

Hoe vraagt u om een betalingsregeling?

Schrijf ons een brief waarin u uitlegt dat u de cursuskosten niet in een keer kunt betalen. Zet in de brief ook uw naam, Burgerservicenummer, adres en telefoonnummer. Stuur uw brief binnen 3 weken naar:

CBR divisie Rijgeschiktheid
Betalingsregeling cursus
Postbus 3012
2280 GA Rijswijk

Wat als ik te laat betaal?

Als u te laat betaalt, dan wordt uw rijbewijs ongeldig. U mag dan niet meer rijden.

feedback