Het reserveren van een rijexamen

Het reserveren van een rijexamen

Afgelopen week kwam het goede nieuws dat CBR de dienstverlening in afgeslankte vorm gaat hervatten.

Dit betekent dat de ruim 300.000 klanten van wie een examen of toets niet kon doorgaan opnieuw een examen of toets kunnen inplannen. Dit leidde maandag tot topdrukte op de websites van het CBR en veel automatische bevragingen. In totaal kreeg de website 130.000 bezoekers, een record.

Naast maatregelen die waren voorbereid om hamstergedrag en overbelasting van de websites te voorkomen, hebben we maandag het aantal bezoekers moeten beperken dat tegelijkertijd de CBR-websites kan bezoeken. Deze maatregel blijft de komende periode van kracht. Dit betekent dat het daardoor langer kan duren tot je een reservering kunt maken, een Gezondheidsverklaring kunt indienen of de rijschool kunt machtigen.

Eerst uitgestelde praktijkexamens herplannen

Vanaf woensdag 13 mei 12.00 uur is het voor opleiders weer mogelijk om auto- en motor- en bromfietspraktijkexamens en toetsen te reserveren voor kandidaten van wie het examen of toets tussen 16 maart en 6 mei was uitgesteld. Deze kandidaten krijgen als eerste de gelegenheid in de komende 10 weken een examen te doen. Het is voorlopig alleen mogelijk om voor de eerste 4 weken een examen in te plannen. We monitoren continue of en hoe deze examenplekken gereserveerd worden. Alle overgebleven en extra examencapaciteit komt beschikbaar voor andere kandidaten.

Beroepsvervoer

Voor praktijkexamens voor beroepsvervoerders gelden andere afspraken. Opleiders zijn hierover geïnformeerd.

Examencertificaten verlengd tot 1 april 2021

Van examencertificaten die verlopen in de periode tussen 1 juni en 1 oktober wordt de geldigheid verlengd tot 1 april 2021. Eerder werd al duidelijk dat examencertificaten die verliepen in de periode 16 maart tot 1 juni, geldig blijven tot 1 december 2020.

  Meer over Corona

  Naar aanleiding van de recente versoepelingen door het kabinet past CBR het hygiëneprotocol aan. De maatregelen bij de praktijkexamens worden stapsgewijs versoepeld, waarbij steeds tussentijds wordt geëvalueerd.
  Door de verbouwing komt er een tijdelijke aanpassing voor het praktijkexamencentrum Eemnes.
  Vanaf maandag 6 juli neemt het CBR weer praktijkexamens af vanaf het CBR-examencentrum aan de Lange Kleiweg 30 in Rijswijk.
  Door wegwerkzaamheden bij de Noorderbocht 25 moet het examencentrum Rotterdam tijdelijk verhuizen.
  Op 19 juni hervat het CBR de examens voor directiechauffeur. Het CBR staat in een klein aantal situaties drie personen tegelijk in een auto toe.
  Het CBR heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar beschermingsmiddelen in examenvoertuigen.
  De Europese Commissie heeft besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.
  Sinds de herstart van de dienstverlening zijn ruim 210.000 examens ingepland door kandidaten en rijscholen. Het gaat om 99.000 theorie- en 94.000 praktijkexamens. CBR verwelkomde sinds 13 mei 21.000 mensen voor het theorie-examen. Vanaf 18 mei deden ruim 8.500 mensen een praktijkexamen.
  In nog geen zeven dagen tijd is een enorme inhaalslag gelukt voor de 65.000 kandidaten die van 16 maart tot en met 5 mei te maken kregen met een uitgesteld praktijkexamen vanwege de coronacrisis.

  www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

  feedback