Controleer beschikbaarheid artsen ivm coronavirus

Controleer beschikbaarheid artsen ivm coronavirus

Wanneer u de komende weken een afspraak heeft met een arts voor een keuring betreffende de rijgeschiktheid raden wij u aan om contact op te nemen met de desbetreffende arts of specialist om te horen of de keuring doorgaat.

Bezoek hiervoor eerst de website van het desbetreffende ziekenhuis of keuringsinstantie over het beleid wat zij voeren. Wanneer het bij het CBR bekend is dat een onafhankelijk specialist niet keurt in verband met het coronavirus zullen we u niet naar hen verwijzen. Omdat deze gegevens momenteel elk tijdstip wijzigen kan het voorkomen dat u een verwijzing krijgt die op korte termijn niet mogelijk is. Wanneer de keuring niet door kan gaan probeert u eerst een nieuwe afspraak bij de desbetreffende specialist te maken voordat u het CBR belt voor een nieuwe verwijzing.

Vertraging is op dit moment onvermijdelijk aangezien het geen medisch noodzakelijke zorg betreft. Wanneer er geen afspraak gemaakt kan worden kunt u contact opnemen met de klantenservice van het CBR: 088 227 77 00

Wanneer u zelf koorts heeft of verkouden bent verzoeken we u uw afspraak af te zeggen. Dit geldt ook wanneer u in het kader van de vorderingsprocedure een afspraak heeft. In dat geval dient u zich af te melden bij het CBR en de specialist. Het kan ook voorkomen dat de specialist u weigert te keuren wanneer u symptomen vertoont die mogelijk bij het Coronavirus kunnen horen. Dit is een landelijk beleid. U kunt wanneer de symptomen verdwenen zijn met de specialist of keurend arts overleggen voor een nieuwe afspraak. Wanneer het een keuring voor vorderingen betreft ontvangt u een nieuwe oproep voor een keuring van het CBR.

Meer over Corona

Examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, worden opnieuw verlengd. Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten.
Na overleg met de rijschoolbranche heeft het CBR besloten dat rijinstructeurs vanaf maandag 14 september 2020 weer aanwezig mogen zijn bij het eindgesprek van praktijkexamens en toetsen.
De geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 opnieuw verlengd.
Door het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland voert het CBR voorlopig geen versoepelingen meer door in de maatregelen rond praktijkexamens, toetsen en rijtesten.
Gemeenten of veiligheidsregio’s kunnen aanvullende maatregelen nemen tegen verspreiding van het coronavirus. Vanzelfsprekend zal het CBR deze volgen. Tegelijkertijd scherpt het CBR een aantal maatregelen aan voor de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers.
Op 8 juli kondigde het CBR aan dat, onder voorbehoud, stapsgewijs de maatregelen bij de examens, rijtesten en toetsen versoepeld konden worden.
Vanaf 3 augustus kunnen theoriekandidaten tijdelijk terecht op twee examenlocaties in Rijswijk.
Naar aanleiding van de recente versoepelingen door het kabinet past CBR het hygiëneprotocol aan. De maatregelen bij de praktijkexamens worden stapsgewijs versoepeld, waarbij steeds tussentijds wordt geëvalueerd.
Door de verbouwing komt er een tijdelijke aanpassing voor het praktijkexamencentrum Eemnes.

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

feedback