Door het CBR gecertificeerde opleiders

Certificering opleiding

Als u een opleiding wilt verzorgen voor de examens Directiechauffeur, moet uw opleiding hiervoor door CCV gecertificeerd zijn. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor moet u een aantal documenten opsturen. CCV beoordeelt deze documenten. Hieraan zijn kosten verbonden. Klik hier voor het tarievenoverzicht.

U kunt hier het aanvraagformulier en de door CCV aan de opleiding gestelde eisen downloaden.


Verzoeken voor certificering kunt u richten aan:

CCV
Afdeling Productmanagement
Postbus 1810
2280 DV RIJSWIJK (Z-H)

ccv.certificering@cbr.nl

feedback