Over het CBR

De organisatie

Het beoordelen van de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders, en van de vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek: dat is de taak die het CBR uitvoert in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo stimuleert het CBR de mobiliteit van de individuele burger en levert het een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland van vandaag en morgen.

Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 54 examenlocaties in het land. Het voert zijn opdracht uit met zo'n 1.200 gedreven collega’s. Het CBR is opgedeeld in vier divisies: Theorie, Rijvaardigheid, Rijgeschiktheid en CCV. Op het hoofdkantoor in Rijswijk zijn de directie en de centrale, ondersteunende stafafdelingen gehuisvest.

Organogram

organogram


Directie

De directie van het CBR bestaat uit:

De heer drs. A. Pechtold, algemeen directeur

Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

 • Voorzitter stuurgroep renovatie Binnenhof
 • Lid Raad van Toezicht Drents Museum
 • Voorzitter van de raad van toezicht van het Nationaal Fonds Kunstbezit
 • Voorzitter Raad van Advies Autoriteit Persoonsgegevens
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij

De heer drs. J. J. Huizing, directeur bedrijfsvoering

Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

 • Lid auditberaad Rijksvastgoedbedrijf

Raad van toezicht

De directie van het CBR wordt bijgestaan door een raad van toezicht. De RvT wordt benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit:

   De heer prof. mr. dr. Erwin Muller (onafhankelijke voorzitter)

   Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

   • Hoogleraar Veiligheid en Recht, Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden
   • Decaan Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden
   • Bestuurder Campus Den Haag, Universiteit Leiden
   • Lid Adviescommissie Landelijke Eenheid Politie
   • Voorzitter Raad van Advies Hague Security Delta
   • Directeur Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
   • Vicevoorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid
   • Lid Economic Board The Hague
   • Lid Klankbordgroep Adaptieve Krijgsmacht
   • Lid Bestuur Rathenau Instituut
   • Voorzitter Raad van Toezicht Lucas Onderwijs
   • Lid Kwaliteitscommissie Wet Bibob
   • Lid Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord
   • Voorzitter Kenniskring Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
   • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Avans Hogeschool (tot 1 januari 2022)
   • Lid Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie
   • Lid Redactieraad Tijdschrift Veiligheid Elsevier
   • Hoofdredacteur Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
   • Hoofdredacteur Handboeken Veiligheid Kluwer

    Mevrouw dr. M.P. Hagenzieker (onafhankelijk lid)

    Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

    • Professor Verkeersveiligheid, Afdeling Transport en Planning, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU Delft
    • Professor Institute of Transport Economics, Norway

    De heer drs. C.F. Hamster (onafhankelijk lid)

    Bestuurlijke en Toezichthoudende functies: 

    • Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ
    • Lid Raad van Commissarissen Vektis

     De heer drs. H. Vossebeld (onafhankelijk lid)

      Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

      • Interim-directeur Pensioenuitvoering APG
      • Lid Raad van Advies Stichting Pensioenopleidingen

       Mevrouw drs. A.G.M. Loomans (onafhankelijk lid en vice-voorzitter)

       Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

       • Vice-voorzitter RvT Stichting IJsselheem, Kampen
       • Vice-voorzitter RvC Antonius Zorggroep, Sneek
       • Lid RvC Alfa Accountants
       • Interim transitiedirecteur Avans Hogeschool
        feedback