Over het CBR

De organisatie

Het beoordelen van de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders, en van de vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek: dat is de taak die het CBR uitvoert in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo stimuleert het CBR de mobiliteit van de individuele burger en levert het een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland van vandaag en morgen.

Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 53 examenlocaties in het land. Het voert zijn opdracht uit met 1.235 gedreven collega’s. Het CBR is opgedeeld in vier divisies: Theorie, Rijvaardigheid, Rijgeschiktheid en CCV. Op het hoofdkantoor in Rijswijk zijn de directie en de centrale, ondersteunende stafafdelingen gehuisvest.

Organogram


Directie

De directie van het CBR bestaat uit:

algemeen directeur, vacature

De heer drs. J. J. Huizing, directeur bedrijfsvoering


Raad van toezicht

De directie van het CBR wordt bijgestaan door een raad van toezicht. De RvT wordt benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit:

   De heer ir. J.H.J. Mengelers (onafhankelijke voorzitter)

   Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

   • Voorzitter College van Bestuur, TU Eindhoven

   Mevrouw dr. M.P. Hagenzieker (onafhankelijk lid)

   Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

   • Professor Verkeersveiligheid, Afdeling Transport en Planning, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU Delft

   De heer drs. C.F. Hamster (onafhankelijk lid)

   Bestuurlijke en Toezichthoudende functies: 

   • Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ
   • Lid Raad van Commissarissen Vektis

   De heer drs. H. Vossebeld (onafhankelijk lid)

    Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

    • Lid Raad van Advies Stichting Pensioenopleidingen
    • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Metaal en Techniek

    Mevrouw drs. A.G.M. Loomans (onafhankelijk lid)

    Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

    • Directeur management services Arbo Unie BV
    • Lid RvT Stichting IJsselheem, Kampen
    • Lid RvT Antonius Zorggroep, Sneek

     feedback