Over het CBR

De organisatie

Het beoordelen van de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders, en van de vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek: dat is de taak die het CBR uitvoert in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo stimuleert het CBR de mobiliteit van de individuele burger en levert het een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland van vandaag en morgen.

Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 54 examenlocaties in het land. Het voert zijn opdracht uit met zo'n 1.200 gedreven collega’s. Het CBR is opgedeeld in vier divisies: Theorie, Rijvaardigheid, Rijgeschiktheid en CCV. Op het hoofdkantoor in Rijswijk zijn de directie en de centrale, ondersteunende stafafdelingen gehuisvest.

Organogram

organogram


Directie

De directie van het CBR bestaat uit:

De heer drs. A. Pechtold, algemeen directeur

Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

 • Voorzitter stuurgroep renovatie Binnenhof
 • Lid Raad van Toezicht Drents Museum
 • Voorzitter van de raad van toezicht van het Nationaal Fonds Kunstbezit

De heer drs. J. J. Huizing, directeur bedrijfsvoering

Raad van toezicht

De directie van het CBR wordt bijgestaan door een raad van toezicht. De RvT wordt benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit:

   De heer ir. J.H.J. Mengelers (onafhankelijke voorzitter)

   Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

   • Voorzitter RvT GLOW
   • Voorzitter RvT Evoluon Foundation (programmering van het Evoluon)
   • Voorzitter RvT Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport
   • Lid RvT Eindhoven Engine
   • Lid Bestuur AcTI
   • Lid Bestuur Stichting PSV (100% aandeelhouder PSV)
   • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen

   Mevrouw dr. M.P. Hagenzieker (onafhankelijk lid)

   Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

   • Professor Verkeersveiligheid, Afdeling Transport en Planning, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU Delft
   • Professor Institute of Transport Economics, Norway

   De heer drs. C.F. Hamster (onafhankelijk lid)

   Bestuurlijke en Toezichthoudende functies: 

   • Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ
   • Lid Raad van Commissarissen Vektis

    De heer drs. H. Vossebeld (onafhankelijk lid)

     Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

     • Interim-directeur Pensioenuitvoering APG
     • Lid Raad van Advies Stichting Pensioenopleidingen

      Mevrouw drs. A.G.M. Loomans (onafhankelijk lid en vice-voorzitter)

      Bestuurlijke en Toezichthoudende functies:

      • Vice-voorzitter RvT Stichting IJsselheem, Kampen
      • Vice-voorzitter RvC Antonius Zorggroep, Sneek
      • Lid RvC Alfa Accountants
       feedback