Gezondheidsverklaring

Uw situatie

In de volgende situatie vult u een Gezondheidsverklaring in:

Rijbewijs halen

U wilt een praktijkexamen doen voor het auto-, motor-, vrachtauto-, bus- of T-rijbewijs.

AutoMotorAuto met aanhangwagenT-rijbewijs

Medische situatie

U wilt uw rijbewijs verlengen met beperkte geldigheidsduur vanwege uw medische situatie.

Medische situatie

Groot rijbewijs

U wilt uw vrachtauto- of busrijbewijs halen of verlengen.

Groot rijbewijs

75+

U bent 75 jaar of ouder en u wilt uw rijbewijs verlengen.

75 jaar of ouder

Twijfel

U heeft een rijbewijs en u twijfelt of u nog in staat bent om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Twijfel aan rijgeschiktheid

Via politie bij CBR

U wilt opnieuw een rijbewijs aanvragen nadat deze ongeldig is verklaard in een mededelingenprocedure (voorheen vorderingsprocedure).

Na een mededelingenprocedure

Buitenlands rijbewijs omwisselen

U woont in Nederland en heeft nu een buitenlands rijbewijs.

Buitenlands rijbewijs omwisselen

feedback