Voor politie

Voorlichting over de mededelingenprocedure

Het CBR wordt regelmatig benaderd door politiekorpsen die meer informatie willen over de mededelingenprocedure (voorheen vorderingsprocedure), over de onderzoeken en de educatieve maatregelen. Dit doen we graag, in samenspraak met de landelijke coördinator bij de politie. Om te beoordelen of wij op uw aanvraag in kunnen gaan, vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Zorg ervoor dat uw aanvraag minimaal 6 weken van te voren bij ons binnen is, zodat er voldoende tijd is om uw aanvraag te beoordelen en eventuele voorbereidingen te treffen. Het compleet ingevulde formulier kunt u sturen naar Lara.Faber-Bok@cbr.nl en Kim.van.den.Eijken@cbr.nl.

Zie ook de burgerinformatie op deze site.

Bekijk de animatie voor de politie over het opsturen van Mededelingen naar het CBR. 'Een Mededeling? Stuur ‘m op. Altijd!'

feedback