Theorie-examen

Nieuwe vraagsoorten CCV examens

  Bij een aantal theorie-examens geldt dat er naast meerkeuzevragen ook nieuwe vraagsoorten in de examens kunnen voorkomen.

  Op dit moment geldt dit voor de theorie-examens voor Taxi, vrachtauto- en buschauffeurs en het T-rijbewijs. Vanaf september 2020 worden er ook nieuwe vraagsoorten gesteld bij de examens ADR basis en verlenging.

   De volgende vraagsoorten kan de kandidaat verwachten in het Taxi-examen:

   • De hotspotvraag
   • De (single) sleepvraag
   • De invulvraag
   • De multiple response vraag
   • De ja/nee vraag
   • De volgorde vraag

   De volgende vraagsoorten kan de kandidaat verwachten in het examen T-rijbewijs:

   • De hotspotvraag
   • De (single) sleepvraag
   • De invulvraag
   • De multiple response vraag
   • De ja/nee vraag
   • De volgorde vraag
   • De matrixvraag

   De volgende vraagsoorten kan de kandidaat verwachten in de RVB-examens.
   RV1 onderdeel Verkeer en RV1 Light onderdeel Verkeer:

   • De (single) sleepvraag
   • De invulvraag
   • De ja/nee vraag

   V2C:

   • De hotspotvraag
   • De invulvraag
   • De ja/nee vraag
   • De multiple response vraag
   • De volgorde vraag

   R2C, V2D en R2D:

   • De invulvraag
   • De ja/nee vraag

   Per 1 september 2020 kan de kandidaat de volgende vraagsoorten verwachten in de examens ADR basis en verlenging:

   • De hotspotvraag

   Doel van nieuwe vraagsoorten

   Het doel van de nieuwe vraagsoorten is het toekomstbestendig houden van het theorie-examen. Met de nieuwe vraagsoorten wordt de voorspelbaarheid kleiner doordat er meer variatie wordt aangebracht. Daarnaast is het toevoegen van sommige nieuwe vraagsoorten prettig voor kandidaten die moeite hebben met lezen. De inhoud van het examen blijft hetzelfde. Sinds 2018 zijn er bij een aantal CCV examens nieuwe vraagsoorten ingevoerd.

    Hoe gaat het bij de nieuwe vraagsoorten?

    Onderstaande filmpjes laten de sleepvraag, de single sleepvraag, de invulvraag, de hotspotvraag, de ja/nee vraag, de volgorde vraag, de multiple respons vraag en de matrixvraag zien.

    Sleepvraag

    Hotspotvraag

    Invulvraag

    Single sleepvraag

    Ja/nee vraag

    Volgorde vraag

    Multiple response vraag

    Matrixvraag

    feedback