Hoe kan ik rijden met...

Ik heb zorgen over de rijgeschiktheid van iemand anders

Iedere bestuurder van een motorrijtuig moet altijd de lichamelijke en geestelijke geschiktheid te bezitten om, zonder gevaar voor overige weggebruikers, aan het verkeer deel te nemen. Dat is de verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf. De eisen waaraan een bestuurder van een motorrijtuig moet voldoen, staan in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Wanneer niet aan de gestelde eisen wordt voldaan en er toch deel wordt genomen aan het gemotoriseerde verkeer, kan de bestuurder in de problemen komen met de verzekering. Ook kan hij/zij eventueel strafrechtelijk worden vervolgd.

Wat te doen bij zorgen over de rijgeschiktheid van iemand anders?

Heeft u twijfels over de rijgeschiktheid van een familielid of een bekende? Dan is het verstandig eerst met deze persoon in gesprek te gaan. Soms helpt een gesprek samen met de huisarts om de betrokkene te bewegen zelf een Gezondheidsverklaring in te dienen bij het CBR. Het CBR kan dan beoordelen of hij of zij rijgeschikt is. Die beoordeling is niet vrijblijvend. Het besluit ‘niet rijgeschikt’ betekent dat iemand niet meer mag rijden.

Het vrijwillig insturen van een Gezondheidsverklaring is aanzienlijk goedkoper dan wanneer de betrokkene een verplicht onderzoek opgelegd krijgt, bijvoorbeeld als hij of zij wordt aangehouden wegens roekeloos rijgedrag. Daarnaast kunt u ook altijd samen met deze persoon kijken naar alternatieve manieren om mobiel te blijven.

Is besloten om een Gezondheidsverklaring in te vullen? Dat kan snel en gemakkelijk via Mijn CBR. Wanneer de beoordeling positief is, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid. Lees hier meer over het indienen van een Gezondheidsverklaring.

Melding doen bij het CBR

Als de betrokkene echt niet bereid is om zelf een Gezondheidsverklaring in te dienen, is er de mogelijkheid om uw twijfel over de rijgeschiktheid van diegene bij het CBR te melden. Het CBR kan dan eventueel een verplicht onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Dit verzoek kunt u alleen indienen als er – ter ondersteuning – een verklaring van de huisarts of andere onafhankelijke derde (zoals een maatschappelijk werker of casemanager) is bijgesloten. Uit de verklaring moet blijken waarom de rijbewijsbezitter een gevaar zou kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Dit verzoek mag niet anoniem worden ingediend. Het CBR zal de naam van de indiener niet actief communiceren, maar als de betrokkene om inzage in zijn dossier vraagt, mag het CBR dit niet weigeren. Het verzoek stuurt u via de post op naar:

CBR, afdeling Herkeuringen
Postbus 3014
2280 GA Rijswijk

feedback