Privévliegers

RT

Het theorie-examen voor het brevet RT legt u af bij het CBR.

Om uw RT bevoegdheid conform Part-FCL te halen, moet u aan de voorwaarden in onderstaand schema voldoen. Voor een volledig overzicht en voor meer algemene informatie over de verschillende brevetten verwijzen we u naar Kiwa Register.

Opleiding

U moet een opleiding volgen bij een approved training organisation (ATO), declared training organization (DTO) of in sommige gevallen een geregistreerde opleiding. De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor het behalen van deze bevoegdheid.

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Theory Statement / Verklaring theorie. Hiervoor moet u 1 examen doen:

  • Communications (090)

U doet het examen bij het CBR. 

Het examen wordt afgenomen in de Nederlandse taal. 

Wanneer u het examen met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie / Theory Statement en Resultaatoverzicht. De Verklaring Theorie is 24 maanden geldig.

Vrijstelling mogelijk?

Voor Theory Statement / Verklaring theorie is vrijstelling mogelijk.

feedback