Vaardocumenten, vergunningen en diploma’s

Vaartijd

Om toegelaten te kunnen worden tot het examen navigatie 1 (binnenvaart, Rijnvaart, zeilvaart) en bij het aanvragen van het vaardocument moet u aantonen dat u aan de wettelijk gestelde eis van vaartijd voldoet. Voor het behalen van het EU kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn moet u ook aantonen dat u het aantal verplichte reizen op het traject heeft afgelegd.

Hieronder staat per diploma vermeld hoeveel vaartijd is vereist voor toelating tot het examen navigatie 1 en hoeveel vaartijd in totaal moet worden aangetoond voor de afgifte van het vaardocument:

Diploma Toelating tot examen Afgifte vaardocument
binnenvaart 3 jaar vaartijd 4 jaar = EU kwalificatiecertificaat schipper met specifieke vergunning maritieme wateren
Navigatie 1 + 4 jaar vaartijd = EU kwalificatiecertificaat schipper of Twee praktijkexamens schipper + 3 jaar vaartijd = EU kwalificatiecertificaat schipper
Rijnvaart 3 jaar vaartijd 4 jaar + 16 reizen traject = EU kwalificatiecertificaat met specifieke vergunning voor het varen op de Rijn
zeilvaart 2 jaar vaartijd 2 jaar = zeilbewijs

Wat is vaartijd?

Vaartijd bouwt u op vanaf 16-jarige leeftijd, als lid van de dekbemanning van een schip:

  • dat bestemd is voor de bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren (voor zeilvaart aan boord van bedrijfsmatige zeilschepen) en/of
  • met een lengte van 15 meter of meer, dat bestemd is voor de niet-bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren (voor zeilvaart aan boord van niet-bedrijfsmatige zeilschepen).

Eén jaar vaartijd bestaat uit 180 effectieve vaardagen. Binnen een periode van 365 opeenvolgende dagen kunnen maximaal 180 dagen als vaartijd worden meegerekend.

Vaartijdverklaring SAB

Voor toelating tot het examen navigatie 1 of voor het verkrijgen van een patent of vaarbewijs moet in het dienstboekje de vaartijd en/of de scheepsreizen op de Rijn en op andere vaarwegen worden aangetoond. Dit doet u bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB). SAB beoordeelt ook de vaartijd wanneer een dienstboekje niet verplicht is of als de vaartijd op niet-bedrijfsmatige schepen is opgebouwd.

Als de vaartijd op de juiste manier is bijgehouden, kan de SAB een vaartijdverklaring afgeven. Deze verklaring moet u bij de aanvraag voor het examen navigatie 1 en de aanvraag voor het vaardocument meesturen. Als u al eerder het navigatie 1 examen hebt gedaan, dan hoeft u niet opnieuw uw vaartijd aan te tonen. Het is in dat geval voldoende om te verwijzen naar de datum van het vorige examen.

Vaartijdvermindering

Zeevaart

Om vaartijd op zee mee te laten tellen voor vaartijdvermindering, moet u kunnen aantonen dat u hebt gevaren als lid van de dekbemanning van een schip:

  • bestemd voor de bedrijfsmatige vaart op zee en/of
  • met een lengte van 15 meter of meer, bestemd voor de niet-bedrijfsmatige vaart op zee.

250 zeedagen is 1 jaar vaartijd. Vaartijd op zee kan voor maximaal 2 jaar vaartijdvermindering meetellen. Als de periode van de opleiding én de vaartijd op zee in mindering kunnen worden gebracht, dan is dat altijd met een maximum van 3 jaar.

Zeilvaart

De vereiste vaartijd voor Zeilvaart is met maximaal 1 jaar te verminderen als u kunt aantonen dat u hebt gevaren als lid van de dekbemanning van een zeilschip:

  • bestemd voor de bedrijfsmatige vaart op zee en/of
  • met een lengte van 15 meter of meer, bestemd voor de niet-bedrijfsmatige vaart op zee.

250 zeedagen is 1 jaar vaartijd.

feedback