Vaardocumenten, vergunningen en diploma’s

Vaartijd

Om sommige vaardocumenten aan te kunnen vragen of om aan bepaalde examens deel te kunnen nemen, moet u aantonen dat u aan de wettelijk gestelde eisen van vaartijd voldoet.

Hieronder staat per vaardocument of examen vermeld hoeveel vaartijd is vereist. Deze informatie is gebaseerd op de Binnenvaartregeling en het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP).

Kwalificatie matroos

Via het opleidingstraject: minimaal 90 vaardagen als onderdeel van het opleidingstraject.

Via het vaartraject: minimaal 360 vaardagen of minimaal 180 vaardagen + minimaal 250 dagen werkervaring aan boord van een zeeschip.

Kwalificatiecertificaat schipper

Via het opleidingstraject: minimaal 180 vaardagen als onderdeel van het opleidingstraject en minimaal 180 dagen na het afronden daarvan.

Via het vaartraject: minimaal 540 vaardagen of minimaal 180 vaardagen + minimaal 500 dagen werkervaring aan boord van een zeeschip of de kwalificatiecertificaat stuurman + 180 vaardagen.

Via een opleidingsprogramma van drie jaar (mbo, crebonummers 25612, 25611, 25635): minimaal 360 vaardagen als onderdeel van het opleidingsprogramma of na het afronden daarvan.

Specifieke vergunning voor het varen op de Rijn

Binnen de afgelopen 3 jaar minstens 3 keer stroomopwaarts en 3 keer stroomafwaarts de gewenste zone(s) van de Rijn bevaren. Tijdens al deze reizen moet u in het stuurhuis aanwezig zijn. U moet op zijn minst tijdens een reis stroomopwaarts en tijdens een reis stroomafwaarts zelfstandig de koers en snelheid van het vaartuig bepaald hebben. De Rijnreizenverklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Sportpatent

Binnen de afgelopen 3 jaar minstens 3 keer stroomopwaarts en 3 keer stroomafwaarts de gewenste zone(s) van de Rijn bevaren. Tijdens al deze reizen moet u in het stuurhuis aanwezig zijn. U moet op zijn minst tijdens een reis stroomopwaarts en tijdens een reis stroomafwaarts zelfstandig de koers en snelheid van het vaartuig bepaald hebben. De Rijnreizenverklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Verlengen EU kwalificatiecertificaat LNG

Minimaal 180 vaardagen op een LNG aangedreven schip opgebouwd in de afgelopen 5 jaar of minimaal 90 vaardagen op een LNG aangedreven schip opgebouwd in het afgelopen jaar.

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

  • Voorafgaand aan toets 1: minimaal 90 vaardagen.
  • Tussen toets 1 en 2: minimaal 30 vaardagen opbouwen.
  • Tussen toets 2 en 3: minimaal 30 vaardagen opbouwen.
  • Tussen toets 3 en 4: minimaal 30 vaardagen opbouwen.
  • Aanvraag Vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot Amsterdams grachtentype: minimaal 180 vaardagen.
  • Bij herkansing moeten wederom de minimaal aangegeven vaardagen worden opgebouwd.

Om aan het examen Navigatie 1 Zeilvaart deel te kunnen nemen, moet u aantonen dat u beschikt over minimaal 360 vaardagen aan boord van een bedrijfsmatig zeilschip. De vereiste vaartijd voor het examen Navigatie 1 Zeilvaart is met maximaal 180 vaardagen te verminderen als u kunt aantonen dat u hebt gevaren als lid van de dekbemanning van een zeilschip:

  • bestemd voor de bedrijfsmatige vaart op zee en/of
  • met een lengte van 15 meter of meer, bestemd voor de niet-bedrijfsmatige vaart op zee.

Wat is vaartijd?

Vaartijd bouwt u op vanaf 16-jarige leeftijd, als lid van de dekbemanning van een schip:

  • dat bestemd is voor de bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren (voor zeilvaart aan boord van bedrijfsmatige zeilschepen) en/of
  • met een lengte van 15 meter of meer, dat bestemd is voor de niet-bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren (voor zeilvaart aan boord van niet-bedrijfsmatige zeilschepen).

Binnen een periode van 365 opeenvolgende dagen kunnen ten minste 180 dagen als vaartijd worden meegerekend.

Vaartijdverklaring SAB

Bij het CBR toont u vaartijd aan door middel van een kopie van de vaartijdverklaring of een kopie van de Rijnreizenverklaring van de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB). Op de website van de SAB leest u hoe u vaartijd moet bijhouden en hoe u een vaartijd- of Rijnreizenverklaring kunt aanvragen.

De verplichting om elk jaar het dienstboekje af te stempelen is komen te vervallen. Maar wanneer het dienstboekje ter controle aan de SAB aangeboden wordt, worden alleen vaardagen geteld die niet ouder zijn dan 15 maanden op het moment van controle. Als u al eerder het examen Navigatie 1 Zeilvaart hebt gedaan, dan hoeft u niet opnieuw uw vaartijd aan te tonen. Het is in dat geval voldoende om te verwijzen naar de datum van het vorige examen.

Vaartijdvermindering

Met ingang van de Richtlijn 2017/2397 is de regeling omtrent de vaartijdvermindering in de Binnenvaartregeling (art. 7.19) aangepast.


Op onze website en in artikel 7.18 van de Binnenvaartregeling staat vermeld hoe u in aanmerking kan komen van een kwalificatiecertificaat schipper. Hierbij staat ook de vaartijd vermeld.