Voor rijscholen

Voertuigeisen

De wettelijke eisen voor examenvoertuigen vindt u in hoofdstuk 3 (Verklaringen van rijvaardigheid) van het Reglement rijbewijzen.

Naast de wettelijke eisen mag het CBR aanvullende eisen stellen aan examenvoertuigen. Er gelden specifieke eisen voor de praktijkexamens AM (bromfiets en brommobiel), A (motor), B (personenauto) en BE (personenauto met aanhangwagen).

Verder bestaat er een aparte 'Beoordelingslijst examenvoertuigen categorie B'. Die actualiseert het CBR elke twee maanden. Op de lijst ziet u of de verschillende automerken, -types en -uitvoeringen zijn toegelaten. Bij de toegelaten auto’s wordt in een aantal gevallen een voorbehoud gemaakt.

feedback