Voor rijscholen

Voertuigeisen

De wettelijke eisen voor examenvoertuigen vindt u in hoofdstuk 3 (Verklaringen van rijvaardigheid) van het Reglement rijbewijzen.

Het CBR mag aanvullende eisen stellen aan examenvoertuigen. De voertuigeisen voor de praktijkexamens AM (bromfiets en brommobiel), A (motor), B (personenauto) en BE (personenauto met aanhangwagen) zijn terug te vinden in het vademecum voor rijschoolhouders.

Er bestaat er een aparte 'Beoordelingslijst examenvoertuigen categorie B'. Die actualiseert het CBR elke twee maanden. Op de lijst ziet u of de verschillende automerken, -types en -uitvoeringen zijn toegelaten. Bij de toegelaten auto’s wordt in een aantal gevallen een voorbehoud gemaakt.

Kijk voor de meest recente beoordelingslijst op de pagina Beoordelingslijst examenvoertuigen categorie B

Verder stelt de overheid eisen aan alle voertuigen die op de openbare weg rijden. Die eisen vindt u in de Regeling voertuigen