Voor rijscholen

RIS-instructeur worden of blijven

Om RIS-instructeur te worden, moet u 6 dagen de theoretische WRM-bijscholing 67 Basisopleiding RIS-instructeur 2.0 volgen. Deze telt mee voor 4 dagdelen theoretische bijscholing voor de WRM. U volgt dit bij een RIS-erkende opleidingsorganisatie.

Opleidingsinstituten voor training tot RIS-instructeur en RIS-bijscholingen

Daarnaast moet u 1 keer een praktische RIS-begeleiding doen via het CBR. Deze moet voldoende zijn. De RIS-certificering is 5 jaar geldig. Via het IBKI ziet u hoeveel theoretische en praktische bijscholingen u moet volgen om uw RIS-begeleiding te verlengen. Rond u dit positief af? Dan krijgt u een nieuwe RIS-pas thuisgestuurd vanuit het CBR.

Praktische RIS-begeleiding

De praktische RIS-begeleiding doet u bij het CBR. U maakt hiervoor een afspraak door een e-mail te sturen naar rijopleidinginstappen@cbr.nl met daarin de volgende gegevens:

 • voorkeur voor examenplaats, weeknummer of data waarop u verhinderd bent;
 • uw voornaam, achternaam en geboortedatum;
 • rijschoolregistratienummer.

Het CBR bevestigt de afspraak per e-mail aan u of uw werkgever.

Inhoud RIS-begeleiding

 • U geeft een rijles van 60 minuten volgens de RIS-didactiek.
 • Uw leerling wordt daadwerkelijk opgeleid volgens de RIS-didactiek.
 • De RIS-technieken ‘Lerend Leren’ en op het op juiste manier coachen van uw leerling moeten aan de orde komen.
 • De leerling mag niet zover gevorderd zijn met de rijopleiding dat deze al op niveau is om praktijkexamen te doen. Er moeten tenminste 5 bij het feitelijke niveau van uw leerling aansluitende lesonderdelen over zijn die nog niet eerder inhoudelijk zijn behandeld.
 • Het lesonderwerp moet aansluiten bij het werkelijke aanvangsniveau van de leerling, zoals weergegeven op de originele RIS-instructievorderingenkaart en in het RIS-werkboek van de leerling:

  • Als het aanvangsniveau dat u aan het begin van de rijles meet aansluit bij het weergegeven niveau op de instructiekaart, kunt u de les geven die u gepland had.
  • Is het gemeten aanvangsniveau onvoldoende op peil om de geplande les te geven, dan dient u het vereiste aanvangsniveau op peil te brengen voordat u verder gaat met de geplande les.
  • Blijkt uit de meting van het aanvangsniveau dat de leerling nog niet toe is aan de geplande les, of juist veel verder gevorderd is en u speelt hier didactisch niet goed op in, dan stelt de RIS-begeleider in overleg met u een bij het niveau van de leerling aansluitend lesonderwerp voor.

Bijzondere Verrichtingen en scripts die niet zijn toegestaan als lesonderwerp
Volgens de RIS-methodiek worden de bijzondere verrichtingen als middel gebruikt om scripts uit module 1 aan te leren. Een bijzondere verrichting als lesonderwerp is daarom niet toegestaan. Daarnaast worden de scripts 1 t/m 8, script 10 & 12 én alle scripts uit module 4 niet toegestaan als lesonderwerp tijdens de RIS-begeleiding.

Zie ook:

Kosten
Om RIS-gecertificeerd te zijn betaalt u jaarlijks een bedrag. Dit bedrag wordt afgeschreven van de rekening-courant (meestal in de maand juni). Zorg ervoor dat uw rekening-courant een positief saldo heeft. Bent u als RIS-instructeur niet verbonden aan een rijschool? Als u geen rijschoolregistratienummer en geen rekening-courant heeft, krijgt u een factuur.

Annuleren/verzetten

Kunt u niet komen op de gereserveerde datum voor uw praktische begeleiding? Stuur dan een e-mail naar rijopleidinginstappen@cbr.nl. Vermeld hierin in ieder geval uw voor- en achternaam, geboortedatum en rijschoolregistratienummer.

RIS-begeleiding niet gehaald

Als u uw praktische RIS-begeleiding niet haalt, heeft u nog twee mogelijkheden om een voldoende te halen. Als de derde praktische RIS-begeleiding onvoldoende is, maar u wel aan alle voorwaarden voldaan heeft, behoudt u uw WRM- bevoegdheid. U moet dan wel een educatief traject volgen via IBKI.

Instructiekaart RIS

RIS-instructiekaarten kunt u bestellen bij de uitgevers van leermiddelen Verjo bv en VekaBest Verkeersleermiddelen bv.

Het Nieuwe Rijden

Het CBR gaat ervan uit dat de RIS-gecertificeerde instructeur kennis heeft van het Nieuwe Rijden, dat deel uitmaakt van deze moderne lesmethode.

Kijk voor meer informatie op de website Het Nieuwe Rijden.

Vragen

Ik ben mijn RIS-pas verloren, wat nu?
De RIS-pas wordt afgegeven door het CBR. Bij verlies stuurt u een e-mail naar RIS@cbr.nl. In deze mail vermeldt u de volgende gegevens:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • adres;
 • nummer en geldigheidsduur WRM-bevoegdheidspas.

U ontvang gratis een nieuwe RIS-pas.

Hoe zeg ik mijn RIS-certificering op?

Uw RIS-certificering zegt u op door een e-mail te sturen naar rijopleidinginstappen@cbr.nl. Ook voor vragen over de opzegging kunt u hier terecht.

Waar vind ik meer informatie?
Wat is de Rijopleiding In Stappen (RIS)