Rijprocedure B

Bijlage

Bijlage 1

De zeven onderdelen verkeersdeelneming die in hoofdstuk 3 van de Rijprocedure worden beschreven vormen de examenonderdelen van het praktijkexamen.

 1. wegrijden
 2. rijden op rechte en bochtige weggedeelten
 3. gedrag nabij en op kruispunten
 4. invoegen – uitvoegen
 5. inhalen – zijdelings verplaatsen
 6. gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten (in- uitrit / erf / overweg / v.o.p. / tram- bushalte / rotonde)
 7. bijzondere verrichtingen

Voor elk van die examenonderdelen worden voor de bepaling van de rijvaardigheid de volgende onderwerpen van beoordeling gehanteerd:

 1. rijklaar maken en bediening / beheersing
 2. milieubewust rijgedrag
 3. aangepast en besluitvaardig rijden
 4. belangen andere weggebruikers
 5. kijkgedrag
 6. voorrang verlenen / voor laten gaan
 7. plaats op de weg / plaats van handelen
 8. afstand houden
 9. snelheid
 10. reageren op verkeerslichten / aanwijzingen
 11. reageren op overige tekens
 12. geven van / reageren op signalen
 13. vertragen / remmen / stoppen.

De onderwerpen 1 en 2 zijn beschreven in hoofdstuk 1 van deze Rijprocedure, de onderwerpen 3 en 4 in hoofdstuk 2. De onderwerpen 5 t/m 13 worden, voor zover van toepassing, behandeld in elk van de zeven onderdelen van hoofdstuk 3.