Voor rijscholen

Rijprocedures

In de rijprocedure staat het meest wenselijke rijgedrag van bestuurders beschreven. Voor toelating tot het wegverkeer, moet dit gedrag binnen de gestelde normering ook worden verwacht van de kandidaat voor het examen.

De inhoud van de rijprocedure is gebaseerd op de actuele verkeerswetgeving (Wegenverkeerswet 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Regeling voertuigen). Het gewenste verkeersgedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels. Waar de verkeersvoorschriften zich beperken tot hoofdregels, is de gewenste uitvoering van de diverse verkeersmanoeuvres beschreven op grond van de wettelijke rijexameneisen.

Daarnaast wordt in de rijprocedure ruime aandacht besteed aan defensief en sociaal rijgedrag. Het rekening houden met de belangen van andere weggebruikers neemt daarbij een belangrijke plaats in. Ook wordt het belang van milieubewust rijgedrag onderkend.

De rijprocedure is in de eerste plaats bestemd voor de instructeur en de examinator. Daarom hebben de samenstellers gekozen voor een beschrijving van het rijgedrag aan de hand van de examenonderdelen en de onderwerpen van beoordeling, die worden toegepast bij het CBR-praktijkexamen.

Ook voor anderen dan instructeurs en examinatoren kan de rijprocedure een nuttige functie hebben. Voor de rijbewijsbezitter bijvoorbeeld is de rijprocedure een compleet naslagwerk aan de hand waarvan hij zijn eigen rijvaardigheid kritisch kan bezien.


Rijprocedure B vanaf 1 januari 2024


Voor een juiste weergave en werking van de pdf-bestanden raden we de laatste Acrobat Reader aan, in combinatie met een Chrome, Safari of Samsung browser.