Voor rijscholen

Inschrijvingsovereenkomst

De inschrijvingsovereenkomst rijschool is een grondslag voor een goede samenwerking tussen u en het CBR. In deze overeenkomst hebben de rijschoolbranche en het CBR nauwkeurig vastgelegd wat ze van elkaar mogen eisen en verwachten, in het belang van hun gezamenlijke klanten.

De inschrijvingsovereenkomst kent de volgende onderdelen:

  • gegevensverstrekking: o.a. uw bedrijfsgegevens en een kopie van de WRM-bevoegdheidspas (instructeursbewijs); 
  • inschrijving: o.a. rekening-courant (betalingsrekening bij het CBR) waarop u via storting vooraf een saldo creëert zodat u examens kunt reserveren; voor het reserveren van examens maakt u gebruik van een online systeem;
  • financiële bijdragen: eenmalig entreegeld en jaarlijkse bijdrage;
  • rechten van de ingeschreven rijschool: ontvangst van informatie en deelname aan bijeenkomsten van het CBR; bijwonen van praktijkexamens en toetsen van uw leerlingen (indien mogelijk, zie Vademecum);
  • aansprakelijkheid: o.a. verzekering met betrekking tot examenvoertuig en inzittenden;
  • bezwaar: o.a. mogelijkheid tot uitschrijving.