Voor rijscholen

Examenreservering

Het CBR heeft een examenreserveringssysteem voor de rijscholen, TOP internet geheten. Via dit online systeem kunnen de rijscholen al hun theorie-examens, toetsen, praktijkexamens en nader onderzoeken rijvaardigheid reserveren. Ook de nascholingscursussen vakbekwaamheid van de divisie CCV kunnen hiermee worden geregeld. Verder bevat TOP internet belangrijke actuele informatie voor de opleiders.

Om van TOP internet gebruik te kunnen maken, moeten rijscholen staan ingeschreven bij het CBR. Na hun inschrijving krijgen zij toegang tot TOP internet. Daar staat ook een uitgebreide handleiding voor het gebruik van het systeem.

TOP internet is van maandag tot en met zaterdag beschikbaar van 06.00 tot 24.00 uur en op zondag van 13.00 tot 24.00 uur. Dit onder voorbehoud van overmacht of geplande systeemwerkzaamheden.

Kandidaten kunnen ook zelf een theorie-examen reserveren voor auto, motor en bromfiets. Dat gaat via de website van het CBR. Het reserveren van praktijkexamens in de genoemde categorieën verloopt alleen via de rijscholen.

Wachttijden

Samen met de rijschoolbrancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB heeft het CBR een aanpak ontwikkeld voor de wachttijden. Die geldt voor de praktijkexamens, toetsen en nader onderzoeken rijvaardigheid in de categorie B (auto) en voor de praktijkexamens in de categorie AM2 (bromfiets).

Doel van de aanpak is om de wachttijden structureel onder controle brengen. Dat leidt ertoe dat u het hele jaar binnen 5 weken een herexamen of een nader onderzoek rijvaardigheid in de categorie B kunt reserveren en binnen 7 weken een eerste examen of toets in de categorie B en een examen in de categorie AM2. Het CBR streeft ernaar dat u ook de praktijkexamens en toetsen in de andere categorieën binnen 7 weken kunt reserveren.

De aanpak van de wachttijden houdt voor de categorie B in dat u binnen 7 weken voor de examendatum alleen nog maar examens, toetsen en nader onderzoeken rijvaardigheid kunt reserveren op naam van de kandidaat. Bovendien moeten uw kandidaten u hebben gemachtigd om reserveringen te kunnen maken.

Voor de categorie AM2 kunt u binnen 3 weken voor de examendatum alleen nog maar examens en toetsen reserveren op naam van de kandidaat. Het machtigen door kandidaten geldt vooralsnog niet voor deze categorie.

feedback