Voor rijscholen

Examengelden

Het CBR verzoekt u ervoor te zorgen dat er voldoende geld op uw rekening-courant staat voor het afboeken van aangegane verplichtingen. Op het moment dat uw rekening-courant een negatief saldo vertoont, kunt u geen nieuwe verplichtingen aangaan.

U kunt uw saldo aanvullen via de ING-rekening 43 dit is: 
IBAN: NL58INGB0000000043, BIC: INGBNL2A, voor de ING-rekening 67.02.86.680 is dit: IBAN: NL66 INGB 0670 2866 80, BIC: INGBNL2A, beide ten name van het CBR te Rijswijk. De betaling wordt automatisch verwerkt als u gebruik maakt van uw IBAN dat bij het CBR bekend is. Als de betaling plaatsvindt vanaf een onbekend IBAN, dient u rekening te houden met een langer verwerkingstraject.

Vermeld bij uw betalingen altijd uw registratienummer.

Het heeft geen toegevoegde waarde om spoedbetalingen te doen bij de bank. De bestanden worden één keer per dag ’s ochtends opgehaald bij de bank en door het CBR verwerkt.

Op het examenreserveringssysteem TOP internet kunt u altijd uw actuele saldo en uw verplichtingen bekijken onder ‘Financieel > Betalingsverplichtingen’.

Tarievenoverzichten