Coronamaatregelen opleiders

Hygiënemaatregelen Binnenvaartexamens

Algemene maatregelen

Kom niet bij ziekteverschijnselen

 • Heb je corona/koorts/verkoudheidsklachten, blijf dan thuis.
 • Heeft iemand uit je huishouden voornoemde klachten, blijf dan thuis.
 • Je mag pas weer naar het examen komen wanneer jij en/of je huisgenoot 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Blijf thuis als je net in een gebied bent geweest dat ‘code oranje’ heeft.

Algemene hygiëne maatregelen

 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoeken
 • Houd 1,5 meter afstand.

Gezondheidscheck

Anderhalve meter afstand houden is bij de meeste praktijkexamens en -toetsen niet mogelijk. Daarom doen we vóór het examen een gezondheidscheck aan de hand van een aantal vragen. Deze vragen staan in ons hygiëneprotocol (pagina 10). Antwoord de klant op één van de vragen ‘ja’ dan wordt het examen kosteloos uitgesteld naar een later moment. De vragen zijn opgesteld door het RIVM.

Mondkapjes

Voor de veiligheid van examenkandidaten en examinatoren verstrekt het CBR kosteloos mondkapjes aan de kandidaat. Bij het uitvoeren van de praktijktoetsen en -examens is het verplicht om gebruik te maken van een mondkapje. Ook als de anderhalve meter kan worden gehandhaafd, worden de mondkapjes gebruikt. Dit geldt voor alle aanwezige personen ter plaatse, waaronder ook verantwoordelijke schipper en toezichthouder.

Aangepaste procedure praktijktoetsen en -examens

Deelnemersaantallen Praktijktoets/examen Matroos, Schipper en LNG

 • Maximum aantal kandidaten kan gehandhaafd worden mits de anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd.

 • Stuurhuis: maximaal 4 personen toegestaan, waarvan 1 kandidaat, 1 examinator/toezichthouder, 1 assessor, 1 verantwoordelijke schipper, mits de anderhalve meter wordt aangehouden

 • Machinekamer: maximaal 3 personen toegestaan, waarvan 1 kandidaat, 1 examinator/toezichthouder, 1 assessor, mits de anderhalve meter wordt aangehouden.

 • LNG-schip en walinstallatie: maximaal 3 personen toegestaan, waarvan 1 kandidaat, 1 assessor en 1 toezichthouder, mits de anderhalve meter wordt aangehouden.

 • Examinatoren en toezichthouders maken gebruik van hun eigen reddingsvest of desinfecteren het reddingsvest van de opleidingsinstelling.

Praktijktoets Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

 • Praktijktoets 1 t/m 3: het maximum aantal kandidaten blijft gelijk zolang er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor alle aanwezigen.
 • Praktijktoets 4: mag voorlopig niet worden afgenomen. Doordat er een minimum aantal gasten aan boord van het schip moet zijn, kan deze praktijktoets voorlopig niet plaatsvinden.

Praktijkexamen Radar

 • Maximum aantal kandidaten kan gehandhaafd worden mits de anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd.

 • Zowel in de stuurhut als bij de uitkijk, dragen zowel kandidaat, operator als examinator een mondkapje.

Voorafgaand aan het examen

 • Alleen examenkandidaten hebben toegang tot de examenruimte(s).

 • Bij de ingang moeten kandidaten de handen desinfecteren.

 • De kandidaat mag 15 minuten voor aanvang van het examen de examenlocatie betreden.

 • De examinator zit op ten minste 1,5 meter afstand.

 • Er worden geen handen geschud.

 • Als bij de locatie andere aanvullende richtlijnen gelden dan worden deze bij de ingang van het pand bekend gemaakt.

Ontvangstgesprek praktijkexamens

 • De examenkandidaat en examinator desinfecteren vooraf hun handen.

 • De examinator is bevoegd het examen niet af te nemen wanneer hij merkt dat de kandidaat griepverschijnselen vertoont of kampt met verkoudheid/hoesten/benauwdheid of als de kandidaat geen mondkapje wil dragen.

 • De kandidaat desinfecteert eerst zijn ID-bewijs voordat hij deze overhandigt aan de examinator. Overige papieren, waaronder de vaartijdverklaring, worden neergelegd ter inzage en niet vastgepakt door de examinator.

 • Bij aanvang van het ontvangstgesprek stelt de examinator zeven vragen aan de kandidaat over de gezondheid.

 • Na afronding van het ontvangstgesprek reikt de examinator een mondkapje uit aan de kandidaat. Indien gewenst kan de examinator handschoenen en een bril dragen.

Tijdens de praktijktoets of -examen

 • Tijdens of gelijk na het ontvangstgesprek worden alle contactoppervlaktes gedesinfecteerd.

 • De inhoud van de praktijktoets of -examen is ongewijzigd.

 • Tijdens de praktijktoets of -examen wordt door alle aanwezigen een mondkapje gedragen.

Eindgesprek

 • Het eindgesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand.

 • Voorafgaand aan het gesprek worden de handen gedesinfecteerd.

 • Voorlopig geldt een afwijkende regel voor de handtekening onder de examenuitslag. Dat doet de examinator in plaats van de kandidaat, zodat de kandidaat niet de pen van de examinator hoeft te gebruiken. De kandidaat is hierbij aanwezig.

       Eisen voor praktijklocaties

       De uitgangspunten die gelden voor CBR-locaties zoals weergegeven in het CBR hygiëneprotocol gelden ook voor examenlocaties. Dit betekent onder andere:

       • Bij de ingangen staat desinfectiemateriaal: Iedere medewerker en iedere bezoeker moet bij binnenkomst zijn handen ontsmetten.
       • Bij alle ingangen hangen posters of staan banners waarop de opleider huisregels van de locatie rond corona kenbaar maakt.
       • Op de grond zijn belijningen aangebracht met looproutes en vooral om te stimuleren om 1,5 meter afstand in acht te houden. Er geldt zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer. Er zijn acrylaatplaten aangebracht rond alle intake –, informatie- en receptiebalies.
       • De ruimte waar het praktijkexamen start en eindigt biedt voldoende ruimte om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, bij het betreden, verlaten van de ruimte en tijdens het gesprek. Tevens wordt de gesprekstafel van de examinator voorzien van een acrylaatplaat.
       • De ruimte waar het praktijkexamen start en eindigt en de sanitaire voorzieningen worden regelmatig (meerdere keren per dag) gereinigd en geventileerd.
       • Er wordt zorg gedragen voor het regelmatig (meerdere keren per dag) schoonmaken van contactoppervlaktes zoals deurknoppen, leuningen, liften en wc’s.

       Huisregels CBR

       Het CBR hygiëneprotocol maakt onderdeel uit van de huisregels van het CBR. Het sanctiereglement is daarmee van toepassing. Het overtreden van de regels die betrekking hebben op dit hygiëneprotocol worden aangemerkt als ‘Niet voldoen aan huisregels of aanwijzingen/verzoeken CBR-personeel.’ Of in een uitzonderlijk geval als (poging tot) mensgericht fysiek geweld.

       Raamwerken en toezicht

       Raamwerken

       Bij de uitvoering blijven de raamwerken van kracht. De toetsen en kandidaten, en cursussen en cursisten worden op de gebruikelijke wijze aan- en afgemeld in TOP internet. Er kunnen steekproeven plaatsvinden, bij overtredingen treedt het sanctiemodel in werking.

       feedback