Voor rijscholen

Coronamaatregelen opleiders

Op 2 mei 2022 heeft het CBR de coronamaatregelen verder afgebouwd; zie ons nieuwsbericht.

Praktijkexamens

Door corona moeten we veel examens inhalen. Hierdoor zijn de reserveringstermijnen langer dan normaal. Daarom hebben we een aantal reserveringsmaatregelen aangepast. Dit geldt voor de praktijkexamens voor auto (B), motor voertuigbeheersing (AVB), motor verkeersdeelneming (AVD), bromfiets (AM2), brommobiel (AM4) en auto met aanhangwagen (BE).

Met uitzondering van de tijdelijke maatregelen, blijven de aanpassingen staan tot de reserveringstermijnen standaard weer binnen de afgesproken 7 weken zitten. Natuurlijk houden we dat steeds in de gaten. Als het nodig en mogelijk is, zorgen we voor aanpassingen in overleg met de rijschoolbranche.

Hieronder staan de aangepaste spelregels voor reserveringen op een rij.

Naamloze examenplekken

 • B-examens kunt u alleen direct op naam reserveren.
 • Voor A-examens geldt een quotum van 5% van het aantal eerste examens van de voorgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 2 examens naamloos kopen. Maximaal de helft van het aantal examens dat u naamloos kunt kopen, mag in 1 kalendermaand gereserveerd worden. Als dit een oneven aantal is, wordt het naar beneden afgerond. Uiterlijk 4 weken voor de examendatum moet u deze examens op naam zetten. Anders worden ze automatisch geëtaleerd.
 • Voor de AM2- en BE-examens verhogen we vanaf 19 september 2021 het quotum voor het aantal examens dat naamloos kan worden gekocht. Dat quotum gaat van 5% naar 10% van het aantal examens van de voorgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 2 examens naamloos kopen. Maximaal de helft van het aantal examens dat u naamloos kunt kopen, mag in 1 kalendermaand gereserveerd worden. Als dit een oneven aantal is, wordt het naar beneden afgerond. Uiterlijk 4 weken voor de examendatum moet u deze examens op naam zetten. Anders worden ze automatisch geëtaleerd.

Annuleren

Als u een praktijkexamen of toets reserveert, dan heeft u 48 uur de tijd om die gratis te annuleren. Als het praktijkexamen of toets binnen vier weken is, kan annuleren niet meer. Examens buiten de 4 weken voor de examendatum kunt u kosteloos annuleren.

Machtigingen

 • U moet door al uw kandidaten worden gemachtigd om examens en tussentijdse toetsen voor hen te reserveren.
 • Na het rijden van een toets vervalt de machtiging hiervoor automatisch.
 • Een kandidaat kan u geen machtiging geven voor een toets of praktijkexamen, als hij al is geslaagd voor die examencategorie.
 • Sinds 29 mei 2022 vervalt de geldigheid van een nieuwe machtiging na 12 maanden; dit geldt óók voor de theorie-examens auto, motor, bromfiets en recreatievaart. U kunt dan alleen een reservering voor een kandidaat maken vóór de einddatum van die machtiging.
  Bij alle machtigingen die vóór 29 mei 2022 zijn afgegeven, vervalt de geldigheid automatisch op 29 mei 2023. De machtigingen die vanaf 29 mei 2022 zijn afgegeven, verlopen na 12 maanden.
  Voor het einde van de geldigheid krijgt een kandidaat automatisch bericht van ons dat hij zijn machtiging kan verlengen indien nodig. De afloopdatum van de machtiging kunt u zien op TOP internet bij de info van de aanvraag.

Verandering toets in examen

Vanaf 1 oktober 2022 is het tijdelijk mogelijk dat u zélf via TOP internet een tussentijdse toets van een kandidaat verandert in een praktijkexamen van diezelfde kandidaat. Dit kan tot en met de dag vóór de gereserveerde toetsdatum en alleen als zowel de toets als het examen al gereserveerd zijn. Natuurlijk is hierbij belangrijk dat de kandidaat genoeg rijlessen heeft gevolgd om klaar te zijn voor het examen. Na de verandering van de toets in een examen komt de ‘oude’ examenplek voor de genoemde kandidaat automatisch vrij voor andere kandidaten. De toets voor de kandidaat komt te vervallen.

Helaas is het niet mogelijk om een RIS-toets te wijzigen in een eerste RIS-examen. Dat komt door de opzet van de Rijopleiding in Stappen, waar het doen van een RIS-toets verplicht is.

Geen toets na examen

U kunt geen toets reserveren voor een kandidaat ná een gepland praktijkexamen.

Regels voor herexamens

Vanaf 1 september 2022 geldt tijdelijk het volgende:

• Zakt de kandidaat voor het praktijkexamen bromfiets, brommobiel, motor verkeersdeelneming of auto met aanhangwagen? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 4 weken weer afrijden.
• Zakt de kandidaat de eerste keer voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 4 weken weer afrijden.
• Zakt de kandidaat twee keer of vaker voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 15 weken weer afrijden.

De tijdelijke 15-weken maatregel wordt vanaf 1 december 2022 versoepeld.
Je wacht dan 10 weken in plaats van 15 weken. Lees hier het volledige bericht.

Theorie-examens

Machtigen voor theorie-examens

Maakt u voor uw leerling een reservering voor een theorie-examen? Dan moet deze leerling u hiervoor eerst machtigen via mijn.cbr.nl, als het gaat om de categorieën auto, motor en bromfiets. Met de machtiging geeft de kandidaat toestemming om in zijn naam een theorie-examen te reserveren.

Verruiming verplaatsingsmogelijkheid

Normaal kunt u een theorie-examen één keer verplaatsen naar een eerder of later moment. Nu kan dat tijdelijk drie keer. Daarnaast is het mogelijk om het theorie-examen ook binnen 7 dagen vóór de examendatum te verplaatsen naar een later moment.

Avond- en weekendtoeslag

Tijdens het herstarten van de theorie-examens na de lockdown hebben we tijdelijk de avond- en weekendtoeslag voor theorie-examens niet in rekening gebracht. Nu bijna alle kandidaten hun inhaalexamen ingepland hebben, gaat deze toeslag per 1 augustus weer in.

De toeslag voor theorie-examens in de avond is € 5,00 en geldt voor de theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart.

Het gaat hier om theorie-examens die in de avond, vanaf 18.00 uur, of in het weekend plaatsvinden. Kandidaten die na 1 augustus hun inhaalexamen nog inplannen hoeven de toeslag niet te betalen.

Performance TOP internet

Door de drukte is het nodig dat alle opleiders zo efficiënt mogelijk reserveren en de tijd in TOP internet zo kort mogelijk houden. Om TOP internet goed te laten functioneren, wordt u automatisch uitgelogd als u 30 minuten inactief bent in dit systeem. Daarnaast is er een maximumaantal bevragingen in de functie ‘zoeken capaciteit’. Opleiders krijgen bij 350 bevragingen een waarschuwing. Bij 400 bevragingen volgt een blokkade van de opleider op TOP internet tot de volgende dag.

Bij dreiging voor de performance van de CBR-systemen kunnen opleiders bij wijze van noodmaatregel kortstondig worden geblokkeerd. Dit laatste wordt slechts ingezet om de CBR-systemen in de lucht te houden. Bij ongeautoriseerde toegang tot TOP internet door een opleider neemt het CBR maatregelen, zo nodig op basis van het sanctiereglement.

feedback