Voor rijscholen

Coronamaatregelen opleiders

Praktijkexamens

Door corona moeten we veel examens inhalen. Hierdoor zijn de reserveringstermijnen langer dan normaal. Daarom hebben we een aantal reserveringsmaatregelen aangepast. Dit geldt voor de praktijkexamens voor auto (B), motor voertuigbeheersing (AVB), motor verkeersdeelneming (AVD), bromfiets (AM2), brommobiel (AM4) en auto met aanhangwagen (BE).

Met uitzondering van de tijdelijke maatregelen, blijven de aanpassingen staan tot de reserveringstermijnen standaard weer binnen de afgesproken 7 weken zitten. Natuurlijk houden we dat steeds in de gaten. Als het nodig en mogelijk is, zorgen we voor aanpassingen in overleg met de rijschoolbranche.

Hieronder staan de aangepaste spelregels voor reserveringen op een rij.

Naamloze examenplekken

  • B-examens kunt u alleen direct op naam reserveren.
  • Voor A-examens geldt een quotum van 5% van het aantal eerste examens van de voorgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 2 examens naamloos kopen. Maximaal de helft van het aantal examens dat u naamloos kunt kopen, mag in 1 kalendermaand gereserveerd worden. Als dit een oneven aantal is, wordt het naar beneden afgerond. Uiterlijk 4 weken voor de examendatum moet u deze examens op naam zetten. Anders worden ze automatisch geëtaleerd.
  • Voor de AM2- en BE-examens verhogen we vanaf 19 september 2021 het quotum voor het aantal examens dat naamloos kan worden gekocht. Dat quotum gaat van 5% naar 10% van het aantal examens van de voorgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 2 examens naamloos kopen. Maximaal de helft van het aantal examens dat u naamloos kunt kopen, mag in 1 kalendermaand gereserveerd worden. Als dit een oneven aantal is, wordt het naar beneden afgerond. Uiterlijk 4 weken voor de examendatum moet u deze examens op naam zetten. Anders worden ze automatisch geëtaleerd.

Annuleren

Examens buiten de 4 weken voor de examendatum kunt u kosteloos annuleren in de categorieën B, AM2, BE, AVB en AVD.

Machtigingen

  • Voor de categorieën B, AVB, AVD, BE, AM2 en AM4 moet u door alle nieuw op te voeren kandidaten worden gemachtigd om examens voor hen te reserveren. De machtiging geldt ook voor de tussentijdse toets voor de auto en vanaf 19 september 2021 voor de tussentijdse toets voor de lichte motor (A1), middelzware motor (A2), zware motor (A) en de auto met aanhangwagen (BE).

Omzetting toets naar eerste examen auto

Tijdelijk kunt u een tussentijdse toets voor de auto veranderen in een eerste praktijkexamen auto bij dezelfde kandidaat. Dat doet u via een telefoontje met onze Klantenservice. Dit kan tot een dag voor de examendatum. Hiermee krijgt u meer ruimte om uw planning aan te passen aan de huidige situatie. Het was altijd al mogelijk om een eerste B-examen te veranderen in een tussentijdse B-toets bij dezelfde kandidaat. Dat kunt u zelf doen in TOP internet.

Helaas is het niet mogelijk om een RIS-toets te wijzigen in een eerste RIS-examen. Dat komt door de opzet van de Rijopleiding in Stappen, waar het doen van een RIS-toets verplicht is.

Theorie-examens

Machtigen voor theorie-examens

Maakt u voor uw leerling een reservering voor een theorie-examen? Dan moet deze leerling u hiervoor eerst machtigen via mijn.cbr.nl, als het gaat om de categorieën auto, motor en bromfiets. Met de machtiging geeft de kandidaat toestemming om in zijn naam een theorie-examen te reserveren.

Extra plekken voor theorie-examens

Vanaf woensdag 28 april mag het CBR weer theorie-examens afnemen voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart. Daarbij geven we voorrang aan de kandidaten van wie het theorie-examen door de lockdown niet doorging. Voor de inhaalexamens houden we tot en met juli plekken vrij. Om deze kandidaten zo goed mogelijk te helpen, zet het CBR in de komende weken stap voor stap extra openingsdagen in met daarbij zaterdagen en avonden.

Het reserveren van een nieuw theorie-examen kan voor de periode vanaf augustus. Ook hiervoor komen extra plekken beschikbaar. Verder kan het soms gebeuren dat er voor nieuwe examens al vóór 1 augustus een plekje vrijkomt.

Verruiming verplaatsingsmogelijkheid

Normaal kunt u een theorie-examen één keer verplaatsen naar een eerder of later moment. Nu kan dat tijdelijk vijf keer. Daarnaast is het mogelijk om het theorie-examen ook binnen 7 dagen vóór de examendatum te verplaatsen naar een later moment.

Avond- en weekendtoeslag

Tijdens het herstarten van de theorie-examens na de lockdown hebben we tijdelijk de avond- en weekendtoeslag voor theorie-examens niet in rekening gebracht. Nu bijna alle kandidaten hun inhaalexamen ingepland hebben, gaat deze toeslag per 1 augustus weer in. De toeslag is € 5,00 en geldt voor de theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart. Het gaat hier om theorie-examens die in de avond, vanaf 18.00 uur, of in het weekend plaatsvinden. Kandidaten die na 1 augustus hun inhaalexamen nog inplannen hoeven de toeslag niet te betalen..

Performance TOP internet

Door de drukte is het nodig dat alle opleiders zo efficiënt mogelijk reserveren en de tijd in TOP internet zo kort mogelijk houden. Om TOP internet goed te laten functioneren, wordt u automatisch uitgelogd als u 15 minuten inactief bent in dit systeem. Daarnaast is er een maximumaantal bevragingen in de functie ‘zoeken capaciteit’. Opleiders krijgen bij 350 bevragingen een waarschuwing. Bij 400 bevragingen volgt een blokkade van de opleider op TOP internet tot de volgende dag.

Bij dreiging voor de performance van de CBR-systemen kunnen opleiders bij wijze van noodmaatregel kortstondig worden geblokkeerd. Dit laatste wordt slechts ingezet om de CBR-systemen in de lucht te houden. Bij ongeautoriseerde toegang tot TOP internet door een opleider neemt het CBR maatregelen, zo nodig op basis van het sanctiereglement.

feedback