Voor rijscholen

Coronamaatregelen opleiders

De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR door corona. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens, nascholingscursussen en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’. Na de lockdown kan alles zonder extra kosten worden ingehaald.

De afgelasting geldt niet voor de medische beoordelingen. Die gaan gewoon door.

Houd ook de nieuwspagina in de gaten; abonneren is mogelijk.

Voor het inhalen heeft het CBR voorlopig tot en met 15 mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt.

Plekken voor nieuwe examens, toetsen en rijtesten kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode vanaf 17 mei. Heeft u al examens gekocht voor de periode van 10 februari tot en met 15 mei, kunt u die behouden.

Theorie-examen vanaf 1 maart

Maakt u voor uw leerling een reservering voor een theorie-examen vanaf 1 maart? Dan moet deze leerling u hiervoor eerst nog machtigen als het gaat om de categorieën auto, motor en bromfiets. Met de machtiging geeft de kandidaat toestemming om in zijn naam een theorie-examen te reserveren.
Een kandidaat kan u machtigen via Mijn CBR. Dit kan vanaf de dag ná het oorspronkelijke examen.

Medische beoordeling gaat door

De verlengde lockdown geldt niet voor de medische beoordelingen; die gaan gewoon door. De meeste mensen die CBR vragen om een medische beoordeling krijgen op tijd een reactie. Wel kan het door de huidige coronasituatie lastig zijn om een afspraak te maken bij een medisch specialist.

Geldigheid certificaten, examenresultaten en code 95

Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, werden eerder vanuit de overheid verlengd. Dit geldt ook voor de deelexamens of praktische proeven voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95).

Geld terug voor betaalde examens in verlengde lockdown

Als voor examens en rijtesten in de verlengde lockdownperiode geld van uw rekening-courant is gehaald, betalen we dat terug. Dat geldt ook voor de gereserveerde plekken waaraan u nog geen naam van een kandidaat heeft gekoppeld.

Gekochte naamloze blokken in verlengde lockdown

De gekochte naamloze examenplekken in de periode tot en met 19 januari zijn door het CBR al teruggenomen. De gekochte naamloze examenplekken in de periode van 20 januari tot en met 9 februari worden ook teruggenomen.

Verschil in examengeld

Als u uitgestelde examens uit 2020 opnieuw reserveert in 2021, betaalt u het bedrag van 2021. Het verschil met het bedrag van 2020 krijgt u terugbetaald. Dit geldt ook als u uitgestelde examens uit 2020 opnieuw hebt gereserveerd in het verlengde deel van de lockdownperiode van 20 januari tot en met 9 februari.

Veranderen

Gereserveerde examens in de verlengde lockdownperiode tot en met 9 februari kunt u wél inzien, maar u kunt er niets mee doen. Gereserveerde examens in de periode vanaf 10 februari kunt u wél veranderen.

Versoepelingen in TOP internet

Om het plannen voor u als opleider makkelijker te maken, gelden voor de periode tot en met 9 februari de volgende versoepelingen in TOP internet:

Praktijkexamens en toetsen B, BE, A, AM2 en AM4

 • Gekochte naamloze blokken in de periode vanaf 10 februari kunt u kosteloos annuleren.
 • Al op naam gereserveerde examens in de periode vanaf 10 februari kunt u kosteloos annuleren. Bijvoorbeeld als u nu al weet dat uw kandidaat niet op tijd rijvaardig zal zijn.
 • Uitstelexamens kunt u reserveren op de speciale uitstelplekken, maar ook op uw eigen naamloze plekken.
 • Kandidaten van uitgestelde examens kunt u wisselen met kandidaten van niet-uitgestelde examens.
 • Voor de 1e B-examens hoeven gekochte naamloze blokken pas 14 dagen tevoren op naam te zijn gezet. Voor de overige examens hoeft dat pas 7 dagen tevoren.

Theorie-examens B, A en AM

 • Voor gereserveerde examens in de periode van 10 tot en met 20 februari is annulering door opleiders mogelijk met terugbetaling van het examengeld. Dat gaat via dit formulier.

Rijtesten

 • Uitgestelde rijtesten kunt u reserveren op de speciale uitstelplekken.
 • Als u gemaakte reserveringen voor rijtesten wilt veranderen die u niet zelf kunt doorvoeren in TOP internet, neem dan contact op met onze Klantenservice.

Praktijkexamens CCV

Bij de verlengde lockdown blijft voor de CCV-praktijkexamens dezelfde methodiek gelden als bij de huidige lockdown.

    Performance TOP internet

    Door de drukte is het nodig dat alle opleiders zo efficiënt mogelijk reserveren en de tijd in TOP internet zo kort mogelijk houden. Om TOP internet goed te laten functioneren, wordt u automatisch uitgelogd als u 15 minuten inactief bent in dit systeem. Daarnaast is er een maximumaantal bevragingen in de functie ‘zoeken capaciteit’. Opleiders krijgen bij 350 bevragingen een waarschuwing. Bij 400 bevragingen volgt een blokkade van de opleider op TOP internet tot de volgende dag.

    Bij dreiging voor de performance van de CBR-systemen kunnen opleiders bij wijze van noodmaatregel kortstondig worden geblokkeerd. Dit laatste wordt slechts ingezet om de CBR-systemen in de lucht te houden. Bij ongeautoriseerde toegang tot TOP internet door een opleider neemt het CBR maatregelen, zo nodig op basis van het sanctiereglement.

    Theorie-examens

    De theorie-examens starten we met een aangepaste zaalbezetting van 50%. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er minstens 1,5 meter tussen elke kandidaat zit.

    Praktijkexamens

    Rijschool machtigen voor B, AVB, AVD en BE

    Opleiders moeten voor de examens B, AVB, AVD en BE door alle nieuw op te voeren kandidaten worden gemachtigd om examens voor hen te reserveren. Hierbij gaat het om een eenvoudige en zeer korte handeling via DigiD, handig in combinatie met het invullen van een Gezondheidsverklaring op mijn.cbr.nl.

    Voor AM geldt de machtigingseis niet.

    Examencapaciteit AVB, AVD en BE op naam reserveren

    Het reserveringsbeleid voor AVB, AVD en BE ziet er als volgt uit:

    Categorie AVB:

    • binnen 2 weken op naam reserveren
    • buiten 2 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20% van het aantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden, met een minimum van 10 examens.

    Categorie AVD:

    • binnen 5 weken direct op naam reserveren
    • buiten 5 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20% van het aantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 10 examens naamloos kopen.

    Categorie BE:

    • binnen 2 weken direct op naam reserveren
    • buiten 2 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20 % van het totaalaantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 10 examens naamloos kopen. Let op: om het plannen voor u als opleider makkelijker te maken tijdens de lockdown, geldt voor de periode tot en met 19 januari 2021 het volgende: - Voor de 1e B-examens hoeven gekochte naamloze blokken pas 14 dagen tevoren op naam te zijn gezet. Voor de overige examens hoeft dat pas 7 dagen tevoren.

    Om concentratie van examenaanvragen in een zeer korte periode te voorkomen, wordt het aantal naamloos te reserveren examens per kalendermaand per rijschool gebonden aan een maximum. Een rijschool kan maximaal de helft van het aantal naamloos te kopen examens in één kalendermaand inkopen.

    Let op: om het plannen voor u als opleider makkelijker te maken tijdens de lockdown, geldt voor de periode tot en met 9 februari het volgende:
    - Voor de 1e B-examens hoeven gekochte naamloze blokken pas 14 dagen tevoren op naam te zijn gezet. Voor de overige examens hoeft dat pas 7 dagen tevoren.

    Etaleren

    • Categorie B: ongewijzigd. Als de gekochte B-capaciteit niet binnen 7 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd.
    • Categorie AM: ongewijzigd. Als de gekochte AM-capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd.
    • Categorie BE: Als de gekochte BE-capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 2 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 2 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren.
    • Categorie A: AVD: als de gekochte AVD-capaciteit niet binnen 5 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 5 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 5 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren. AVB: als de gekochte AVB-capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet, wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 2 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 2 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren.
    Let op: om het plannen voor u als opleider makkelijker te maken tijdens de lockdown, geldt voor de periode tot en met 9 februari het volgende:
    - Voor de 1e B-examens hoeven gekochte naamloze blokken pas 14 dagen tevoren op naam te zijn gezet. Voor de overige examens hoeft dat pas 7 dagen tevoren.

    Beroepsexamens

    Plannen van examens, toetsen en cursussen (beroepsvervoer)

    Zie onze pagina Plannen van een beroepspraktijkexamen, toets en cursussen.

    feedback