Voor rijscholen

Coronamaatregelen opleiders

Praktijkexamens

Door corona moeten we veel examens inhalen. Hierdoor zijn de reserveringstermijnen langer dan normaal. Daarom hebben we een aantal reserveringsmaatregelen aangepast. Dit geldt voor de praktijkexamens voor auto (B), motor voertuigbeheersing (AVB), motor verkeersdeelneming (AVD), bromfiets (AM2), brommobiel (AM4) en auto met aanhangwagen (BE).

Met uitzondering van de tijdelijke maatregelen, blijven de aanpassingen staan tot de reserveringstermijnen standaard weer binnen de afgesproken 7 weken zitten. Natuurlijk houden we dat steeds in de gaten. Als het nodig en mogelijk is, zorgen we voor aanpassingen in overleg met de rijschoolbranche.

Hieronder staan de aangepaste spelregels voor reserveringen op een rij.

Naamloze examenplekken

 • B-examens kunt u alleen direct op naam reserveren.
 • Voor A-examens geldt een quotum van 5% van het aantal eerste examens van de voorgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 2 examens naamloos kopen. Maximaal de helft van het aantal examens dat u naamloos kunt kopen, mag in 1 kalendermaand gereserveerd worden. Als dit een oneven aantal is, wordt het naar beneden afgerond. Uiterlijk 4 weken voor de examendatum moet u deze examens op naam zetten. Anders worden ze automatisch geëtaleerd.
 • Voor de AM2- en BE-examens verhogen we vanaf 19 september 2021 het quotum voor het aantal examens dat naamloos kan worden gekocht. Dat quotum gaat van 5% naar 10% van het aantal examens van de voorgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 2 examens naamloos kopen. Maximaal de helft van het aantal examens dat u naamloos kunt kopen, mag in 1 kalendermaand gereserveerd worden. Als dit een oneven aantal is, wordt het naar beneden afgerond. Uiterlijk 4 weken voor de examendatum moet u deze examens op naam zetten. Anders worden ze automatisch geëtaleerd.

Gratis annuleren binnen 48 uur

Vanaf 10 juli 2023 kunt u een aantal praktijkexamens annuleren tot 6 weken vooraf aan het examen. Hierbij gaat het om 10 % van het aantal eerste examens van de voorgaande 12 maanden. Elke opleider kan tenminste 5 (???) examens annuleren. ??Maximaal de helft van het aantal examens dat kan worden geannuleerd, mag in 1 kalendermaand worden geannuleerd. Als dit een oneven aantal is, wordt het naar beneden afgerond.

Door deze maatregel krijgen opleiders meer flexibiliteit. Het annuleren van examens is een alternatief als het niet mogelijk is om kandidaten met elkaar te ruilen.

Aantal praktijkexamens te annuleren tot 6 weken vooraf

Vanaf 10 juli 2023 kunt u een aantal praktijkexamens annuleren tot 6 weken vooraf aan het examen. Hiervoor geldt een jaarlimiet van 1 % op alle afgenomen B-examens (dus 1e examens en herexamens). Elke rijschool kan tenminste twee examens binnen één jaar annuleren. Over een termijn van 30 dagen mag maximaal de helft van de jaarlimiet worden ingezet.

Uw actuele jaarlimiet vindt u op TOP internet via overzichten > quotum controle. Iedere maand is er een herijking van de jaarlimiet op basis van het aantal afgenomen examens in de afgelopen 12 maanden. Dit betekent dat elke maand wordt bekeken of het jaarsaldo naar boven of beneden moet worden bijgesteld.

Rekenvoorbeeld
Rijschool A neemt jaarlijks 550 praktijkexamens af. Het percentage om B-examens te mogen annuleren is 1% van het totaal aantal praktijkexamens per jaar. Per 30 dagen mag maximaal de helft van de jaarlimiet worden benut, dit is de maandlimiet.

Jaarlimiet Rijschool A De jaarlimiet is 5,5 (1% van 550). Deze limiet wordt naar boven afgerond. Rijschool A mag dus maximaal 6 praktijkexamens per jaar annuleren. De datum waarop de rijschool de eerste annulering uitvoert geldt als startdatum voor de jaarlimiet. Dit is niet de geplande examendatum van de betreffende kandidaat maar de mutatiedatum die wordt vastgehouden op het moment dat de rijschool de annulering in TOP-internet bevestigd.
Maandlimiet De maandlimiet is 3 (0,5% van 550). De datum van de invoer van de eerste annulering telt als mutatiedatum. Er geldt een termijn van 30 dagen. Rijschool A voert bijvoorbeeld op 12 juli één annulering in en op 30 juli twee annuleringen. Rijschool A mag dan vanaf 12 augustus weer een volgende annulering invoeren (na 30 dagen). Rijschool A heeft daarmee weer 3 annuleringen benut. Dat geldt als maximum voor die maand want het is de helft van zijn limiet (6).
Geldigheid jaarlimiet Rijschool A voert op 12 juli 2023 de eerste annulering in. Deze mutatiedatum geldt als startdatum van zijn jaarlimiet. Na één jaar, op 12 juli 2024, vervalt deze mutatie in de jaarlimiet en wordt het saldo daarop aangepast. Iedere maand vindt een herijking plaats van de jaarlimiet op basis van het aantal afgenomen examens in de afgelopen 12 maanden. Dat betekent dat elke maand wordt bekeken of het jaarsaldo naar boven of beneden moet worden bijgesteld. Het jaarsaldo kan dus ook fluctueren.

Machtigingen

 • U moet door al uw kandidaten worden gemachtigd om examens en tussentijdse toetsen voor hen te reserveren.
 • Na het rijden van een toets vervalt de machtiging hiervoor automatisch.
 • Een kandidaat kan u geen machtiging geven voor een toets of praktijkexamen, als hij al is geslaagd voor die examencategorie.
 • Sinds 29 mei 2022 vervalt de geldigheid van een nieuwe machtiging na 12 maanden; dit geldt óók voor de theorie-examens auto, motor, bromfiets en recreatievaart. U kunt dan alleen een reservering voor een kandidaat maken vóór de einddatum van die machtiging.
  Bij alle machtigingen die vóór 29 mei 2022 zijn afgegeven, vervalt de geldigheid automatisch op 29 mei 2023. De machtigingen die vanaf 29 mei 2022 zijn afgegeven, verlopen na 12 maanden.
  Voor het einde van de geldigheid krijgt een kandidaat automatisch bericht van ons dat hij zijn machtiging kan verlengen indien nodig. De afloopdatum van de machtiging kunt u zien op TOP internet bij de info van de aanvraag.

Verandering toets in examen

Vanaf 1 oktober 2022 is het tijdelijk mogelijk dat u zélf via TOP internet een tussentijdse toets van een kandidaat verandert in een praktijkexamen van diezelfde kandidaat. Dit kan tot en met de dag vóór de gereserveerde toetsdatum en alleen als zowel de toets als het examen al gereserveerd zijn. Natuurlijk is hierbij belangrijk dat de kandidaat genoeg rijlessen heeft gevolgd om klaar te zijn voor het examen. Na de verandering van de toets in een examen komt de ‘oude’ examenplek voor de genoemde kandidaat automatisch vrij voor andere kandidaten. De toets voor de kandidaat komt te vervallen.

Helaas is het niet mogelijk om een RIS-toets te wijzigen in een eerste RIS-examen. Dat komt door de opzet van de Rijopleiding in Stappen, waar het doen van een RIS-toets verplicht is.

Geen toets na examen

U kunt geen toets reserveren voor een kandidaat ná een gepland praktijkexamen.

Regels voor herexamens

Vanaf 10 juli 2023 geldt tijdelijk het volgende:

• Zakt de kandidaat voor het praktijkexamen bromfiets, brommobiel, motor verkeersdeelneming of auto met aanhangwagen? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden.
• Zakt de kandidaat de eerste keer voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden.
• Zakt de kandidaat twee keer of vaker voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 7 weken weer afrijden.

Theorie-examens

Machtigen voor theorie-examens

Maakt u voor uw leerling een reservering voor een theorie-examen? Dan moet deze leerling u hiervoor eerst machtigen via mijn.cbr.nl, als het gaat om de categorieën auto, motor en bromfiets. Met de machtiging geeft de kandidaat toestemming om in zijn naam een theorie-examen te reserveren.

Verruiming verplaatsingsmogelijkheid

Normaal kunt u een theorie-examen één keer verplaatsen naar een eerder of later moment. Nu kan dat tijdelijk drie keer. Daarnaast is het mogelijk om het theorie-examen ook binnen 7 dagen vóór de examendatum te verplaatsen naar een later moment.

Avond- en weekendtoeslag

Tijdens het herstarten van de theorie-examens na de lockdown hebben we tijdelijk de avond- en weekendtoeslag voor theorie-examens niet in rekening gebracht. Nu bijna alle kandidaten hun inhaalexamen ingepland hebben, gaat deze toeslag per 1 augustus weer in.

De toeslag voor theorie-examens in de avond is € 5,00 en geldt voor de theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart.

Het gaat hier om theorie-examens die in de avond, vanaf 18.00 uur, of in het weekend plaatsvinden. Kandidaten die na 1 augustus hun inhaalexamen nog inplannen hoeven de toeslag niet te betalen.

Performance TOP internet

Door de drukte is het nodig dat alle opleiders zo efficiënt mogelijk reserveren en de tijd in TOP internet zo kort mogelijk houden. Om TOP internet goed te laten functioneren, wordt u automatisch uitgelogd als u 30 minuten inactief bent in dit systeem. Daarnaast is er een maximumaantal bevragingen in de functie ‘zoeken capaciteit’. Opleiders krijgen bij 350 bevragingen een waarschuwing. Bij 400 bevragingen volgt een blokkade van de opleider op TOP internet tot de volgende dag.

Bij dreiging voor de performance van de CBR-systemen kunnen opleiders bij wijze van noodmaatregel kortstondig worden geblokkeerd. Dit laatste wordt slechts ingezet om de CBR-systemen in de lucht te houden. Bij ongeautoriseerde toegang tot TOP internet door een opleider neemt het CBR maatregelen, zo nodig op basis van het sanctiereglement.