Voor rijscholen

CBR theorie-examen servicedocument

In het CBR theorie-examen servicedocument wordt aan de hand van de onderwerpen A t/m Z een vrij gedetailleerde beschrijving gegeven van zaken waarover in de audiovisuele theorie-examens (verkeer) vragen kunnen worden gesteld. Het is een verdere uitwerking van wat in de wet en de diverse ministeriële regelingen is bepaald. Per punt is aangegeven op welk niveau wij de stof bevragen.

feedback