CBR Info special april 2020

Door de maatregelen tegen Covid-19 dreigen examenuitslagen en certificaten te verlopen.
Er worden nieuwe wijzigingen ingevoerd in de vraagsoorten van de theorie-examens.
In 2018 is het CBR gestart met een werkgroep om de eisen die gesteld worden aan de examenvoertuigen voor de praktijkexamens van de categorieën C en D samen grondig te bekijken.
Vanaf 1 juli 2020 neemt het CBR het theorie-examen Transportbegeleider af. De kandidaat wordt getoetst op verkeer, wet- en regelgeving, begeleiding en ontheffing en beroepshouding.
Vanuit de klankbordgroep en het College van Deskundigen heeft het CBR het verzoek gekregen om de praktische toets voor C en C1 aan te passen.
Vanaf 1 april 2020* wijzigt het theorie-examen RV1 voor de vrachtauto en de bus. Vanaf 22 mei 2020 zijn er ook wijzigingen in de theorie-examens V2D en V2C.