CBR Info september 2020

Na overleg met de rijschoolbranche heeft het CBR besloten dat rijinstructeurs vanaf maandag 14 september 2020 weer aanwezig mogen zijn bij het eindgesprek van praktijkexamens en toetsen. Daarom wordt dit gesprek vanaf die dag buiten gehouden bij het examenvoertuig. Dan kan iedereen gemakkelijk anderhalve meter afstand houden van elkaar, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Sinds maandag 3 augustus 2020 moeten examenkandidaten een rijschool per examencategorie machtigen om praktijkexamens voor hen te reserveren. Hierbij gaat het om auto (B), auto met aanhangwagen (BE), lichte motor (A1), middelzware motor (A2) en zware motor (A).
De Europese Commissie heeft ingestemd met een verzoek van Nederland om de geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 opnieuw te verlengen.
In 2018 is het CBR gestart om de eisen die gesteld worden aan de examenvoertuigen voor de praktijkexamens van de categorieën vrachtauto en bus met aanhanger (C, CE, D en DE) grondig te bekijken.
De praktische toets voor het C-rijbewijs moet beter aansluiten op wat er in de praktijk van een chauffeur verwacht wordt. Daarom wordt de praktijktest aangepast.
In april 2019 is het CBR gestart met een pilot voor het nieuwe praktijkexamen Machinist Binnenvaart. De pilot is gestart in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het opleidingsinstituut STC
Korte nieuwsberichten over het CBR.