CBR Info oktober 2019

Sinds 1 januari van dit jaar blijft het CBR met zijn reserveringstermijnen in alle examenplaatsen binnen de norm van 7 weken voor eerste B-examens en 5 weken voor B-herexamens. Dat is een prestatie van formaat, na meer dan vijf jaar buffelen, overwerken en examinatoren werven. CBR Info blikt terug met operationeel manager Rijvaardigheid Gerrit van Kouterik.
Vanaf 1 november bestaat het auto theorie-examen niet langer uit twee, maar uit drie examenonderdelen: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Net zoals nu, slagen kandidaten alleen voor het theorie-examen als ze voor elk onderdeel een voldoende halen.
Het CBR heeft op vrijdag 4 oktober twee video’s op zijn website geplaatst om de klanten in het Gezondheidsverklaring-traject beter te informeren.
We krijgen veel vragen van rijschoolhouders over de drukte bij het CBR en hoe er voor te zorgen dat kandidaten daar zo min mogelijk last van ondervinden.
Regelmatig krijgen we vragen of verzoeken om aanvragen van klanten met voorrang in behandeling te nemen. Daarvoor kennen we een voorrangsaanpak die erop gericht is om het verlopen van rijbewijzen zoveel mogelijk te voorkomen. Om willekeur te voorkomen, passen we de voorrangsaanpak consequent toe.
Praktijktoetsen en nascholingscursussen voor de code 95 worden door opleidingsinstituten in TOP internet geregistreerd