CBR Info maart 2021

De corona-epidemie heeft het afgelopen jaar een flinke impact gehad op onze branche. Alle rijscholen moesten noodgedwongen maandenlang hun zaak sluiten en het CBR mocht geen examens afnemen. Hierdoor zien we ons sinds de herstart op 3 maart geconfronteerd met een stuwmeer van kandidaten die nog hun rijbewijs willen halen.
Door de lockdowns gingen al meer dan 600.000 examens, toetsen en rijtesten niet door. Door de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 konden we ruim 300.000 examens, toetsen en rijtesten niet afnemen.
Zónder extra maatregelen kan het nog wel vijf jaar duren vóór de reserveringstermijnen voor de B-praktijkexamens weer binnen de afgesproken vijf tot zeven weken zijn. Daarom neemt het CBR alle mogelijke maatregelen om de examencapaciteit uit te breiden. En hebben we -in afstemming met onder andere de brancheorganisaties- de mogelijkheden in kaart gebracht om de instroom te beperken.
In sessies met onder meer jongeren en opleiders hebben we onderzocht hoe we verantwoord tot normale reserveringstermijnen kunnen komen via het verkleinen van de instroom. Daarbij hebben we besproken of er keuzes gemaakt moeten worden in soorten examens. Ook hebben we doorgenomen of voorrangsregels nodig zijn en hoe we kunnen zorgen dat er minder herexamens zijn. Dat laatste heeft ieders voorkeur.
Dinsdagavond 23 maart werd duidelijk dat het besluit van het kabinet betekent dat de theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart in ieder geval tot en met dinsdag 20 april helaas niet doorgaan bij het CBR. Dit vinden we erg vervelend voor u en voor alle kandidaten die wachten op hun theorie-examen.
Door corona kijken we met elkaar tegen lange reserveringstermijnen aan. Daarom hebben we besloten om een aantal reserveringsmaatregelen aan te passen. Dit geldt voor de praktijkexamens voor auto (B), motor voertuigbeheersing (AVB), motor verkeersdeelneming (AVD), bromfiets (AM2), brommobiel (AM4) en auto met aanhangwagen (BE).
Door de coronacrisis met twee lockdowns heeft de dienstverlening van opleiders en CBR het zwaar te verduren en staan we voor een grote inhaalslag In het plan van aanpak is de aanname gedaan dat de rijscholen circa 30% meer zullen gaan lessen, omdat klanten in de rij staan.
Korte nieuwsberichten over het CBR.