CBR Info april 2019

Voor het vierde jaar op rij nam het CBR meer examens af dan in het jaar daarvoor. In 2018 waren dat bijna anderhalf miljoen examens.
Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 12 maart antwoord gegeven op vragen van leden van de Vaste kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het Algemeen Overleg (AO).
Sinds 1 maart 2019 test het CBR standaard nieuwe examenvragen tijdens het ‘echte’ examen. Kandidaten krijgen twee extra vragen in het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets.
Met ingang van 1 maart 2019 is het CBR gestopt met de proef waarbij kandidaten in de avond examen kunnen doen.
De CBR-informatieavonden over de update van het praktijkexamen B hebben geleid tot een massale belangstelling.
De divisie CCV zet een nieuwe stap om de kwaliteit van de nascholing te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen.
Per 15 april 2019 is er een aantal wijzigingen binnen ondernemersexamens, waardoor er een eind komt aan de overgangsregeling.
We merken dat rijopleiders regelmatig vragen hebben over het plannen van een rijtest via TOP internet.