CBR Info

Wetswijziging T-rijbewijs

Wetswijziging T-rijbewijs

Per 1 januari 2021 is de wetswijziging rondom registratie- en kentekenplaatplicht voor landbouwvoertuigen ingegaan. Bestaande landbouwvoertuigen moeten zich registreren bij de RDW.

Ook komt er een kentekenplaatplicht. Een voertuig met kentekenplaat mag 40 km/h rijden buiten de bebouwde kom en op sommige plaatsen binnen de bebouwde kom. Een voertuig zonder kentekenplaat mag niet harder dan 25 km/h. Vanaf nu kunnen in het theorie-examen* ook vragen worden gesteld over de nieuwe maximumsnelheid. En de term mobiele machine komt terug in het theorie-examen. Vanaf 1 april wordt tijdens het praktijkexamen van de kandidaat verwacht dat hij op plaatsen waar het verantwoord en toegestaan is, ook die geldende maximumsnelheid van 40 km/h rijdt. De examenvoertuigen moeten per 1 april geregistreerd zijn bij de RDW en zijn voorzien van een kentekenplaat. De examenvoertuigeisen die per 1 april 2021 van kracht zijn, zijn hier gepubliceerd.

*) Door de huidige corona-maatregelen neemt het CBR op dit moment geen examens af.

    Verder in CBR Info januari 2021

    Personen met een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur is verlopen of verloopt in de periode vanaf 1 december 2020 mogen in ieder geval blijven rijden tot en met 28 februari 2021. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs van wie code 95 op het rijbewijs verloopt in deze periode. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
    De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’.
    Op 1 januari 2021 is Martin Stevens gestart als divisiemanager CCV en Ed Eering als divisiemanager Theorie.
    Examenuitslagen en certificaten die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, worden opnieuw verlengd. Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen recentelijk laten weten. CBR past hierop de systemen aan.
    Het CBR is in januari op social media de publiciteitscampagne ‘Code 95, meer dan een verplicht nummer’ gestart.
    Per 1 januari 2021 is de wetswijziging rondom registratie- en kentekenplaatplicht voor landbouwvoertuigen ingegaan. Bestaande landbouwvoertuigen moeten zich registreren bij de RDW.
    Korte nieuwsberichten over het CBR.