CBR Info

Verbod op rijlessen

Verbod op rijlessen

Rijlessen zijn sinds maandag 23 maart verboden. In de aanvullende maatregelen van het kabinet is opgenomen dat uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen anderhalve afstand tot de klant gehouden kan worden. Dat geldt ook voor rijinstructeurs.

Wie zich niet aan de maatregel houdt, kan een boete krijgen. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april. Het rijlesverbod betekent dat rijopleiders die hun inkomsten zien wegvallen door deze maatregel een beroep kunnen doen op de financiële steunmaatregelen (zie laatste item) van de overheid.

Boetes

Sinds dinsdagavond staan de aanvullende maatregelen op rijksoverheid.nl. Onder punt 4 staat: contactberoepen waarbij niet voldoende afstand kan worden gehouden, zijn verboden. Daarbij staan rij-instructeurs specifiek genoemd. De maatregel wordt in de noodverordening opgenomen, wat betekent dat er boetes kunnen worden uitgedeeld aan degene zich niet aan de regels houdt. Voor bedrijven kunnen die boetes oplopen tot 4000 euro. Vooralsnog geldt het verbod tot en met 6 april.

   Verder in CBR Info maart 2020

   Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het CBR in het hele land alle theorie- en praktijkexamens met ingang van 16 maart geannuleerd. Dit geldt ook voor alle tussentijdse toetsen, rijtesten, beroepsexamens en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag).
   TOP internet is sinds donderdag 19 maart weer toegankelijk met beperkte rechten voor alle gebruikers.
   Rijlessen zijn sinds maandag 23 maart verboden. In de aanvullende maatregelen van het kabinet is opgenomen dat uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen anderhalve afstand tot de klant gehouden kan worden. Dat geldt ook voor rijinstructeurs.
   CBR nam in 2019 voor het vijfde achtereenvolgende jaar meer examens af dan het jaar ervoor. In totaal verwerkte de organisatie het afgelopen jaar ruim 1,5 miljoen theorie- en praktijkexamens en toetsen, een stijging van bijna 3% ten opzichte van 2018.
   Het praktijkexamen voor de auto heeft een belangrijke erkenning gekregen. Het examen voldoet aan alle normen van RCEC, het onafhankelijke onderzoeksinstituut dat de kwaliteit van studietoetsen en examens in Nederland beoordeelt.
   Het CBR heeft in 2019 verschillende maatregelen genomen om de rijschoolbranche te ondersteunen bij de gewenste professionalisering. Alle maatregelen zijn genomen in samenspraak met brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB.
   Korte nieuwsberichten over het CBR.