CBR Info

Tot en met 9 februari geen examens en toetsen

Tot en met 9 februari geen examens en toetsen

De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’.

Deze maatregel tegen corona zou eerst duren van 15 december tot en met 19 januari. Die periode is uitgebreid door het besluit van het kabinet om de lockdown te verlengen.

Hierdoor komen nog eens bijna 120.000 examens, toetsen en rijtesten te vervallen bovenop de 190.000 uit de periode van 15 december tot en met 19 januari. Na de verlengde lockdown kan alles zonder extra kosten worden ingehaald. Voor het inhalen heeft het CBR tot en met 15 mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt.

Plekken voor nieuwe examens, toetsen en rijtesten kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode vanaf 17 mei. Heeft u al examens gekocht voor de periode van 10 februari tot en met 15 mei, kunt u die behouden.

Theorie-examen vanaf 1 maart

Maakt u voor uw leerling een reservering voor een theorie-examen vanaf 1 maart? Dan moet deze leerling u hiervoor eerst nog machtigen als het gaat om de categorieën auto, motor en bromfiets. Met de machtiging geeft de kandidaat toestemming om in zijn naam een theorie-examen te reserveren. Een kandidaat kan u machtigen via Mijn CBR. Dit kan vanaf de dag ná het oorspronkelijke examen.

Informatie klanten

De klanten van wie de examens, toetsen en rijtesten niet doorgaan, hebben per e-mail bericht gekregen van het CBR.

Medische beoordeling gaat door

De verlengde lockdown geldt niet voor de medische beoordelingen; die gaan gewoon door. De meeste mensen die CBR vragen om een medische beoordeling krijgen op tijd een reactie. Wel kan het door de huidige coronasituatie lastig zijn om een afspraak te maken bij een medisch specialist.

Geldigheid certificaten, examenresultaten en code 95

Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, werden eerder vanuit de overheid verlengd. Dit geldt ook voor de deelexamens of praktische proeven voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95).

Geld terug voor betaalde examens

Als voor examens en rijtesten in de verlengde lockdownperiode geld van uw rekening-courant is gehaald, betalen we dat terug. Dat geldt ook voor de gereserveerde plekken waaraan u nog geen naam van een kandidaat heeft gekoppeld.

Gekochte naamloze blokken in verlengde lockdown

De gekochte naamloze examenplekken in de periode tot en met 19 januari zijn door het CBR al teruggenomen. De gekochte naamloze examenplekken in de periode van 20 januari tot en met 9 februari worden ook teruggenomen.

Verschil in examengeld

Als u uitgestelde examens uit 2020 opnieuw reserveert in 2021, betaalt u het bedrag van 2021. Het verschil met het bedrag van 2020 krijgt u terugbetaald. Dit geldt ook als u uitgestelde examens uit 2020 opnieuw hebt gereserveerd in het verlengde deel van de lockdownperiode van 20 januari tot en met 9 februari.

Veranderen

Gereserveerde examens in de verlengde lockdownperiode tot en met 9 februari kunt u wél inzien, maar u kunt er niets mee doen. Gereserveerde examens in de periode vanaf 10 februari kunt u wél veranderen.

Versoepelingen in TOP internet

Om het plannen voor u als opleider makkelijker te maken, gelden voor de periode tot en met 9 februari de volgende versoepelingen in TOP internet:

Praktijkexamens en toetsen B, BE, A, AM2 en AM4

 • Gekochte naamloze blokken in de periode vanaf 10 februari kunt u kosteloos annuleren.
 • Al op naam gereserveerde examens in de periode vanaf 10 februari kunt u kosteloos annuleren. Bijvoorbeeld als u nu al weet dat uw kandidaat niet op tijd rijvaardig zal zijn.
 • Uitstelexamens kunt u reserveren op de speciale uitstelplekken, maar ook op uw eigen naamloze plekken.
 • Kandidaten van uitgestelde examens kunt u wisselen met kandidaten van niet-uitgestelde examens.
 • Voor de 1e B-examens hoeven gekochte naamloze blokken pas 14 dagen tevoren op naam te zijn gezet. Voor de overige examens hoeft dat pas 7 dagen tevoren.

Theorie-examens B, A en AM

 • Voor gereserveerde examens in de periode van 10 tot en met 20 februari is annulering door opleiders mogelijk met terugbetaling van het examengeld. Dat gaat via dit formulier.

Rijtesten

 • Uitgestelde rijtesten kunt u reserveren op de speciale uitstelplekken.
 • Als u gemaakte reserveringen voor rijtesten wilt veranderen die u niet zelf kunt doorvoeren in TOP internet, neem dan contact op met onze Klantenservice.

Praktijkexamens CCV

Bij de verlengde lockdown blijft voor de CCV-praktijkexamens dezelfde methodiek gelden als bij de huidige lockdown.

Nascholingscursussen (code 95)

De voor nascholingscursussen en praktijktoetsen gecertificeerde opleiders ontvangen hierover een aparte mail op 13 januari. Vragen? Heeft u nog vragen, bel dan onze Klantenservice via 088 227 29 00 (uitsluitend voor opleiders).

    Verder in CBR Info januari 2021

    Personen met een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur is verlopen of verloopt in de periode vanaf 1 december 2020 mogen in ieder geval blijven rijden tot en met 28 februari 2021. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs van wie code 95 op het rijbewijs verloopt in deze periode. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
    De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’.
    Op 1 januari 2021 is Martin Stevens gestart als divisiemanager CCV en Ed Eering als divisiemanager Theorie.
    Examenuitslagen en certificaten die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, worden opnieuw verlengd. Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen recentelijk laten weten. CBR past hierop de systemen aan.
    Het CBR is in januari op social media de publiciteitscampagne ‘Code 95, meer dan een verplicht nummer’ gestart.
    Per 1 januari 2021 is de wetswijziging rondom registratie- en kentekenplaatplicht voor landbouwvoertuigen ingegaan. Bestaande landbouwvoertuigen moeten zich registreren bij de RDW.
    Korte nieuwsberichten over het CBR.