CBR Info

Tijdelijke oplossing voor verlopen examenuitslagen en certificaten

Tijdelijke oplossing voor verlopen examenuitslagen en certificaten

Door de maatregelen tegen Covid-19 dreigen examenuitslagen en certificaten te verlopen.

Om Nederland mobiel te houden heeft Minister van Nieuwenhuizen tijdelijke maatregelen getroffen.

Verlenging geldigheidsduur (deel)examens voor rijbewijzen auto, motor en bromfiets

Alle uitslagen van theorie-examens voor auto, bromfiets en het praktijkexamen voertuigbeheersing voor de motor, waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, blijven in ieder geval geldig tot 1 december 2020.

Geldigheid (deel)examens, certificaten en passen professionals

Om te voorkomen dat professionals in de knel komen als gevolg van de maatregelen tegen corona zijn er, nationaal of Europees, aanvullende afspraken gemaakt. Ook voor deze groep geldt dat uitslagen van theorie-, praktijkexamens en toetsen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, geldig blijven tot in ieder geval 1 december 2020.

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over coulance ten aanzien van verlopen certificaten en passen. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars en de handhavende instanties.

Bekijk in het overzicht wat de afspraken zijn per beroepsgroep.

Lees de brief aan de Tweede Kamer.

Verder in CBR Info special april 2020

Door de maatregelen tegen Covid-19 dreigen examenuitslagen en certificaten te verlopen.
Er worden nieuwe wijzigingen ingevoerd in de vraagsoorten van de theorie-examens.
In 2018 is het CBR gestart met een werkgroep om de eisen die gesteld worden aan de examenvoertuigen voor de praktijkexamens van de categorieën C en D samen grondig te bekijken.
Vanaf 1 juli 2020 neemt het CBR het theorie-examen Transportbegeleider af. De kandidaat wordt getoetst op verkeer, wet- en regelgeving, begeleiding en ontheffing en beroepshouding.
Vanuit de klankbordgroep en het College van Deskundigen heeft het CBR het verzoek gekregen om de praktische toets voor C en C1 aan te passen.
Vanaf 1 april 2020* wijzigt het theorie-examen RV1 voor de vrachtauto en de bus. Vanaf 22 mei 2020 zijn er ook wijzigingen in de theorie-examens V2D en V2C.