CBR Info

Tijdelijke afspraak over verlopen verblijfsdocument

Tijdelijke afspraak over verlopen verblijfsdocument

Door de coronacrisis heeft de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) achterstanden bij het verlengen van verblijfsdocumenten.

Dit raakt ook sommige examenkandidaten, omdat zij zich met een geldig verblijfsdocument moeten identificeren. Met het ministerie heeft het CBR de afspraak gemaakt dat deze kandidaten theorie- en praktijkexamen mogen doen. Voorwaarde hiervoor is dat zij, naast hun verlopen verblijfsdocument, ook een brief van de IND bij zich hebben die aan de volgende eisen voldoet:

 1. De brief is persoonlijk aan de kandidaat gericht. Het mag geen algemene brief zijn die aan meerdere personen gericht is.
 2. In de brief staan een naam en telefoonnummer van de contactpersoon van de IND.
 3. In de brief staat dat de kandidaat een verblijfsdocument krijgt. Dat kan op twee manieren:
  a. Bovenin de brief staat in grote letters ‘Beschikking’ en onder Besluit staat ‘Ik willig uw aanvraag in.’
  b. In de brief is vermeld dat de IND van plan is om de kandidaat een verblijfsdocument te geven én welke datum of termijn er op dit document komt te staan.

Na het slagen voor het praktijkexamen laat het CBR binnen twee dagen door het IND controleren of de brief van de kandidaat geldig is. Als die brief geldig is, krijgt de kandidaat de uitslag van het praktijkexamen via de e-mail. Daarna kan hij zijn rijbewijs aanvragen.
De afspraak over een verlopen verblijfsdocument geldt tot de IND de achterstanden heeft ingehaald. Daarna heeft een kandidaat weer een geldig verblijfsdocument nodig voor examens bij het CBR.

Wij vragen u om kandidaten met een verlopen verblijfsdocument te informeren over het voorgaande.

    Verder in CBR Info november 2020

    Het CBR doet er in deze coronatijd alles aan om de gezondheidsrisico’s voor medewerkers, klanten en opleiders te minimaliseren. We hebben veel veiligheidsmaatregelen genomen om besmetting met corona te voorkomen.
    Vanaf 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 is de winterbandenregeling weer van kracht. Examenauto’s op zomerbanden worden dan ongeschikt verklaard bij winterse omstandigheden.
    Door de coronacrisis heeft de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) achterstanden bij het verlengen van verblijfsdocumenten.
    Vanwege onze geldende coronamaatregelen is het op een aantal van onze locaties tijdelijk niet mogelijk geweest om theorie-examens met tolk af te nemen.
    De social mediacampagne die het CBR de afgelopen zomer heeft gehouden om jongeren te wijzen op de Rijschoolzoeker en de Rijbewijstips was zeer succesvol.
    Naar verwachting gaat per 1 januari 2021 een wetswijziging in rondom de registratie- en kentekenplicht van landbouwvoertuigen. Dit heeft gevolgen voor het theorie- en praktijkexamen van het T-rijbewijs.
    Het CBR blijft ook na 1 januari 2021 theorie- en praktijkexamens afnemen voor het certificaat van directiechauffeur.
    In 2018 heeft EASA nieuwe leerdoelen gepubliceerd voor ATPL, CPL en IR.
    Korte nieuwsberichten over het CBR.